ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Дополнительные прошения и молитва для благодарственного молебна по случаю успешного совершения хирургической операции

На мирной ектении:

Ми́ром Го́споду помо́лимся.

О е́же ми́лостивно ны́нешнее благодаре́ние и мольбу́ нас, недосто́йных рабо́в Свои́х в пренебе́сный Свой же́ртвенник прия́ти и благоутро́бно поми́ловати нас, Го́споду по́молимся.

О е́же не возгнуша́тися благодаре́нием на́шим, во смире́нии се́рдца приноси́мем, о исцеле́нии посре́дством хирурги́ческого врачева́ния тя́жко боля́щаго раба́ Своего́ (или: боля́щия рабы́ Своея́) (имярек), Го́споду помо́лимся.

О е́же ны́не услы́шати глас моле́ния нас, недосто́йных рабо́в Свои́х, и благода́тию Свое́ю неотме́нно споспеше́ствовати враче́м, в труде́х добротво́рных подвиза́ющимся, Го́споду помо́лимся.

О избавитися нам от всякия скорби:

Заступи́, спаси́, поми́луй:

Пресвятýю, Пречи́cтую, Преблагословéнную, слáвную Влады́чицу нáшу Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю со все́ми святы́ми помянýвше, сáми себе́ и дрyг дрýга, и вeсь живо́т нaш Христу́ Бо́гу предади́м.

Возглaс: Я́ко подоба́ет Тебе́ вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в.

Лик: Ами́нь.

На сугубой ектении:

Поми́луй нас, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й:

Благодаря́ще всегда́ о всех, Тебе́, Пода́телю жи́зни, сугу́бое благодаре́ние ны́не прино́сим, я́ко десни́цею Твое́ю всемо́щною, с небесе́ просте́ртою, ру́ку врача́ земна́го укрепи́л еси́ и боля́щаго (боля́щую) (имярек) здра́ва (здра́ву) па́ки соде́лал еси́, те́мже и впредь ми́лостию Твое́ю не оста́ви ны: мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Я́ко ны́не не презре́л еси́ моли́твы рабо́в Твои́х, Го́споди, и острие́м враче́бным, хирурги́ческое врачева́ние соде́лавшим, стра́ждущему (стра́ждущей) исцеле́ние па́ки пода́л еси́, та́ко и впредь дела́ рук на́ших, во сла́ву Твою́ соверша́емая, испра́ви: мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Благоприя́тно, я́ко кади́ло благово́нное, да бу́дет Тебе́, Всеблаги́й Влады́ко, благодаре́ние на́ше, о исцеле́нии тя́жко боля́щаго раба́ Твоего́ (боля́щия рабы́ Твоея́) (имярек), ны́не Тебе́ возноси́мое, его́же ми́лостивно восприи́м, низпосли́ па́ки щедро́ты Твоя́ лю́дем Твои́м, враче́м му́дрость и си́лу, стра́ждущим терпе́ние, нам же всем здра́вие и спасе́ние да́руй: мо́лим Ти ся, услы́ши и поми́луй.

Молитва

Го́споди, Иису́се Христе́, Бо́же наш, Еди́не Врачу́ И́стинне и Многоми́лостиве! Ты рекл еси́ усты́ апо́стола Твоего́ Па́вла, я́ко плоть и кровь Ца́рствия Бо́жия не насле́дуют; оба́че, неизрече́нно от Де́вы воплоти́вся и на зе́млю снизше́д, снизше́л еси́ и к теле́сным не́мощем на́шим, да, по пло́ти исцеле́вше, ду́хом порабо́таем Тебе́. Сего́ ра́ди и днесь, му́дростию ум просвети́в и кре́постию руку́ раба́ Твоего́, врача́ (имярек) утверди́в, хирурги́ческим врачева́нием стра́ждущему бра́ту на́шему (сестре́ на́шей) (имярек) исцеле́ние пода́л еси́. Те́мже сла́вим неизрече́нное Твое́ о нас промышле́ние, воспева́ем человеколю́бие и лобыза́ем любо́вию Твое́ милосе́рдие, грехи́ на́ша побежда́ющее. Ей, Го́споди, приими́ благода́рственное сие́ на́ше моле́ние, е́же еди́ными усты́ и еди́нем се́рдцем Тебе́ прино́сим, и, егда́ наста́нет час всеми́рнаго воскресе́ния, сподо́би нас воста́ти в духо́внем телеси́, не иму́щем изъя́на, и насле́дие Ца́рства Твоего́ улучи́ти, ку́пно со все́ми святы́ми возглаша́юще немо́лчную хвалу́ Тебе́ со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Пресвяты́м Твои́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Текст прошения и молитвы утвержден к общецерковному богослужебному употреблению решением Священного Синода от 24 марта 2022 года (журнал № 23).


Назад к списку