ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Блаженной Матроне Анемнясевской, Касимовской (тропарь, кондак, молитва и величание)

Тропарь, глас 8:

Я́ко зарни́ца небе́снаго огня́ возсия́ в Ряза́нстей стране́/ блаже́нная ста́рица свята́я Матро́на,/ ея́же па́мять дне́сь творя́ще, воспои́м Христа́ Бо́га,/ моля́ще Его́ дарова́ти на́м тоя́ предста́тельством/ в боле́знех, беда́х и ско́рбех терпе́ние,// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8:

В не́мощех си́лу, в слепоте́ о́чи нетле́нныя обрела́ еси́,/ пребыва́ющи на одре́ боле́зни, всю́ду я́ко пти́ца ду́хом носи́лася еси́,/ младе́нствующи те́лом, была́ еси́ ма́ти скорбя́щим и обурева́емым./ Те́мже чту́щих твою́ па́мять не оста́ви в моли́твах,/ и помоги́ на́м изба́витися от грехо́в покая́нием,// и улучи́ти с тобо́ю Ца́рство Небе́сное.

Молитва

О пресла́вная и достоблаже́нная ма́ти Матро́но, житие́ твое́ ско́рби испо́лнено бе, но взира́юще на смире́ние твое́ мо́лим тя, уго́днице Бо́жия, умоли́ всеще́драго Бо́га, да низпосле́т нам, недосто́йным, ми́лость Свою́, па́че же утверди́т и укрепи́т ны в несе́нии креста́ на́шего, да отве́ржемся себе́ и по́йдем по пути́ спасе́ния за Христо́м, смири́вше вы́я своя́ под кре́пкую ру́ку Бо́жию, принима́юще вся, я́же от руки́ Его́: ве́мы, я́ко Госпо́дь еди́н мо́жет и па́дших возста́вити, и заблу́ждших возврати́ти, и соблазни́вшихся испра́вити, и гре́шников пра́ведники соде́лати. Огради́ нас, ма́ти Матро́но, моли́твами твои́ми от се́ти лука́ваго, да не прельще́ннии им возврати́мся вспять. Еще́ мо́лим тя, я́ко иму́щую ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду, проле́й те́плую моли́тву за ны, неду́жныя и уны́лыя, и испроси́ у Го́спода коему́ждо благопотре́бная, да пода́ст Госпо́дь и нам, я́коже тебе́, терпе́ние и благоду́шие в беда́х и ско́рбных обстоя́ниих, да поживе́м по во́ли Его́ во вся дни живота́ на́шего, зане́ вои́стинну ве́мы, я́ко весть Оте́ц наш Небе́сный, и́хже тре́буем, пре́жде проше́ния на́шего. О, блаже́нная ма́ти Матро́но, многоимени́тому со́нму новому́чеников росси́йских причте́нная, с ни́ми моли́ Го́спода на́шего и Спа́са Иису́са Христа́, да сохрани́т Це́рковь Правосла́вную от собла́знов, ересе́й и раско́лов, да огради́т Госпо́дь страну́ на́шу от всех наве́тов ви́димых и неви́димых враг и изи́мет ю из пучи́ны безбо́жия: ве́мы, я́ко живе́м ны́не то́кмо ра́ди кро́ве му́чеников излия́нныя, да́рует же и нам Госпо́дь ничесо́же боя́тися, ве́рным же бы́ти Ему́ да́же до сме́рти, и я́ко мучениколю́бцем со му́ченики возра́доватися во Ца́рствии Небе́снем. Ей, ма́ти Матро́но, испроси́ нам у Человеколю́бца Го́спода вре́мя покая́ния, да не исто́ргнет ны а́ки пле́велы пре́жде жа́твы, да не во зле поги́бнем, но да очи́стит ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха, во е́же яви́тися нам в день су́дный нескве́рным и непоро́чным пред лице́м Его́, да чи́стым се́рдцем, я́ко и́стинная ча́да Бо́жия, ра́достне воззове́м к Нему́: не отри́ни ны Го́споди, и приими́ во Ца́рствие Твое́, иде́же Ты ца́рствуеши со Отце́м и Святы́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем тя,/ блаже́нная ста́рица ма́ти Матро́но,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас // Христа́ Бо́га на́шего.


Назад к списку