ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Блаженному Феодору, Христа ради юродивому, Новгородскому (тропари и кондаки)

Тропарь, глас 8:

И́же на земли́ Христа́ ра́ди во́лею в бу́йство преложи́вся,/ ми́ра сего́ красоты́ отню́д возненави́дел еси́/ и, плотска́я игра́ния увяди́в посто́м и жа́ждею и на земли́ лега́нием,/ от зно́я же и сту́дени, от дождя́ и сне́га/ и от про́чия возду́шныя тя́гости никогда́же уклони́лся еси́,/ ду́шу же очи́стил еси́ доброде́тельми, я́ко зла́то в горни́ле,/ о́тче преблаже́нне Фео́доре,/ и ны́не на Небесе́х предстои́ши Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы,/ но я́ко име́я дерзнове́ние мно́гое,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 8:

На земли́ Христа́ ра́ди в бу́йство преложи́вся,/ ми́ра сего́ красоты́ отню́д возненави́дел еси́,/ плотска́я взыгра́ния увяди́в,/ от дождя́ и сне́га и от про́чия возду́шныя тя́гости никогда́ же уклони́лся еси́,/ от неразу́мных челове́к поруга́ние, ра́дуяся, претерпе́л еси́,/ подо́бяся Творцу́ твоему́ и вопия́:/ Го́споди, не поста́ви им греха́ сего́;/ ду́шу же предочи́стил еси́, я́ко зла́то в горни́ле,/ и сию́ Христо́с прия́т/ и, я́ко светоза́рную звезду́, Свое́й сла́ве прича́стну соде́ла./ Предстоя́ ны́не Святе́й Тро́ице, преблаже́нне Фео́доре,/ моли́ за град же и лю́ди,// почита́ющия любо́вию пречестну́ю па́мять твою́.

Ин тропарь, глас 4:

Правосла́вно пропове́дав, изъясни́л еси́ догма́ты, Бо́га ми́лостива сотвори́, и Его́ ра́ди во юро́дство претвори́ся, и шиба́ние вели́кое сотвори́л еси́, и снег и зной прии́м на свое́м телеси́, по преставле́нии же свое́м дае́ши мно́га исцеле́ния с ве́рою приходя́щим к ра́це моще́й твои́х: сего́ ра́ди вопие́м ти, Фео́доре блаже́нне, моли́ Христа́ Бо́га непреста́нно о всех нас.

Кондак, глас 8:

Вы́шния красоты́ жела́я,/ ни́жния сла́дости и теле́сная одея́ния то́щно оста́вил еси́/ и нестяжа́ние па́че су́етнаго ми́ра возлюби́л еси́,/ а́нгельское житие́ проходя́, сконча́лся еси́, Фео́доре блаже́нне,// с ни́миже Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Ин кондак, глас 3:

Я́ко зла́то в горни́ле, Фео́доре блаже́нне, ми́ра сего́ красоту́ отню́д возненави́дев, плоть свою́ зно́ем и жа́ждою увяди́л еси́ и от про́чия возду́шныя тя́гости никогда́ же уклони́лся еси́, и сего́ ра́ди во́лею в юро́дство претвори́ся, Фео́доре блаже́нне.


Назад к списку