ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Праведной Иулиании Лазаревской, Муромской (тропари, кондак и молитва)

Тропарь, глас 4:

Просвети́вшися Боже́ственною благода́тию,/ и по сме́рти све́тлость жития́ твоего́ яви́ла еси́:/ источа́еши бо ми́ро благово́нное всем боля́щим на исцеле́ние,/ с ве́рою приходя́щим к моще́м твои́м,/ пра́ведная ма́ти Иулиани́е,/ Христа́ Бо́га моли́// спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 3:

На ра́мо взе́мши крест свой,/ после́довала еси́ Христу́ ми́лостынею, посто́м и моли́твою, / всехва́льная Иулиани́я ми́лостивая,/ и всем, в ми́ре живу́щим, пра́вило яви́лася еси́ жития́,/ те́мже Вы́шнее Ца́рствие насле́довавши,/ непреста́нно моли́// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Скоропослу́шливую помо́щницу вси, су́щии в беда́х и боле́знех,/ воспое́м Иулиани́ю святу́ю,/ та бо в ми́ре богоуго́дно поживе́/ и ми́лостыню к ни́щим безме́рну показа́,// сего́ ра́ди обре́те благода́ть чуде́с Бо́жиим ве́дением.

Молитва

Утеше́ние на́ше и похвала́, Иулиани́е, голуби́це Богому́драя, я́ко фи́никс, пресла́вно процве́тшая, криле́ доброде́телей свяще́нне и посребре́нне иму́щая, и́миже на высоту́ Ца́рствия Небе́снаго возлете́ла еси́! Похва́льная пе́ния па́мяти твое́й ра́достно днесь прино́сим, поне́же Христо́с нетле́нием чуде́сным тя увенча́ и благода́тию исцеле́ний тебе́ просла́ви. Зане́ любо́вию Христо́вою уязви́вшися, от мла́дости чистоту́ душе́вную и теле́сную храни́ла еси́, пост же и воздержа́ние возлюби́ла еси́, и́миже, помога́ющей ти благода́ти, вся стра́сти ми́ра сего́ попра́ла еси́, и, я́ко пчела́, му́дро цвет доброде́телей изыска́вши, пресла́дкий мед Свята́го Ду́ха в се́рдце свое́ всели́ла еси́ и, еще́ во пло́ти бы́вши, посеще́ния Богома́тере сподо́билася еси́. Приле́жно у́бо тя мо́лим: моли́ся, госпоже́, да пода́ст нам в Тро́ице сла́вимый Бог твои́ми моли́твами многоле́тно здра́вие же и спасе́ние, тишину́ и изоби́лие плодо́в земны́х и на враги́ побе́ды и одоле́ния. Сохрани́ предста́тельством твои́м, преподо́бная ма́ти, страну́ Росси́йскую и град сей и вся гра́ды и страны́ христиа́нския неврежде́нны от всех наве́т и ко́зней вра́жиих. Помяни́, госпоже́, убо́гия рабы́ твоя́, днесь в моли́тве тебе́ предстоя́щия, но чрез все житие́ свое́ па́че всех челове́к прегреши́вшия, оба́че те́плое покая́ние о сих принося́щия и твои́ми к Бо́гу моли́твами оставле́ние грехо́в получи́ти прося́щия, я́ко да, грехо́вных страсте́й свободи́вшеся, благода́рственное пе́ние тебе́ приноси́ти при́сно потщи́мся и просла́вим всех благи́х Пода́теля Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку