ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Праведному Симеону Верхотурскому (тропари, кондаки и молитва)

Тропарь на пренесение мощей, глас 4:

Днесь ра́дуется сла́вная страна́ Сиби́рь,/ обре́т святы́я мо́щи твоя́ внутрь себе́./ Архиере́е, свяще́нницы и весь сонм людски́й/ духо́вне веселя́щеся, вопие́м ти: / о Богому́дре Симео́не!/ Изба́ви нас, и́же к тебе́ прибега́ющих, от всех бед,/ прося́ пода́тися всем по коего́ждо проше́нию,/ и изба́витися стране́ сей и гра́ду / от о́гненнаго запале́ния и пога́нскаго наше́ствия / и междоусо́бныя бра́ни и от вся́каго зла./ Те́мже и мы вси чтем ны́не честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х пренесе́ние, / но́вый целе́бниче, и вопие́м :// сла́ва Даю́щему тобо́ю всем исцеле́ние!

Ин тропарь на прославление, глас 4:

Мирска́го мяте́жа бе́гая, все жела́ние обрати́л еси́ к Бо́гу,/ да в виде́ния восхо́д обря́щеши горе́,/ отню́дуже не уклони́вся в лука́вствия се́рдца,/ но очи́стив ду́шу и те́ло, / прия́л еси́ благода́ть точи́ти цельбы́ ве́рным и неве́рным, / притека́ющим к тебе́, пра́ведный Симео́не./ Те́мже, по да́нному ти да́ру, / испроси́ у Христа́ Бо́га исцеле́ние нам, боля́щим душе́вными страстьми́, // и моли́ спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак на пренесение мощей, глас 4:

Наста́ днесь всечестна́я па́мять но́ваго целе́бника / пра́веднаго Симео́на,/ созыва́ет же лю́ди в пречестны́й храм свята́го Бо́жия архиере́я Никола́я,/ иде́же ра́достно соше́дшеся благочести́вых мно́жества,/ ве́село пра́зднуют пренесе́ние честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х пра́здник./ Ты бо яви́лся еси́ гра́ду на́шему, и всей Сиби́ри врачевство́ безме́здное,/ подава́я исцеле́ние с ве́рою приходя́щим к тебе́, Симео́не всеблаже́нне./ Но я́ко име́яй дерзнове́ние ко Влады́це Христу́,/ Того́ моли́ спасти́ град и лю́ди, моля́щияся тебе́,/ па́че же хода́тай бу́ди ко Го́споду/ во дни наше́ствия печа́ли рабо́м твои́м, да зове́м ти: // ра́дуйся, Сиби́рстей стране́ похвало́ и утвержде́ние гра́ду на́шему.

Ин кондак на прославление, глас 2:

Ми́ра су́етнаго отве́рглся еси́, / да бла́га ве́чныя жи́зни насле́диши,/ возлюби́в незло́бие и чистоту́ души́ и те́ла./ Сниска́л еси́, е́же возлюби́л, / свиде́тельствуют бо о сем гроб и нетле́ние моще́й твои́х, / и благода́ть чудотворе́ния наипа́че./ То́чиши бо цельбы́ всем притекаю́щим к тебе́ и непросвеще́нным, / Симео́не блаже́нне, // чудотво́рче преди́вный.

Молитва первая

О святы́й и пра́ведный Симео́не, чи́стою душе́ю твое́ю в Небе́сных оби́телех в ли́це святы́х водворя́яйся, на земли́ же с на́ми неотсту́пно пребыва́яй! По да́нней ти благода́ти от Го́спода моли́тися о нас, ми́лостивно при́зри на нас многогре́шных, а́ще и недосто́йне, оба́че с ве́рою и упова́нием к тебе́ притека́ющих, и испроси́ нам от Бо́га проще́ние согреше́ний на́ших, в ня́же впада́ем мно́жицею во вся дни жития́ на́шего. И я́коже пре́жде о́вым у́бо, от о́чныя зе́льныя боле́зни ни ма́ло зре́ти могу́щим исцеле́ние оче́с, о́вым же близ сме́рти бы́вшим от лю́тых неду́гов врачева́ние, и ины́м ина́я мно́гая пресла́вная благодея́ния дарова́л еси́: си́це изба́ви и нас от неду́гов душе́вных и теле́сных и от вся́кия ско́рби и печа́ли, и вся блага́я к настоя́щему житию́ на́шему и к ве́чному спасе́нию благопотре́бная нам от Го́спода испроси́, да та́ко твои́м предста́тельством и моли́твами стяжа́вше вся нам поле́зная, а́ще и недосто́йнии, благода́рне восхваля́юще тя, просла́вим Бо́га, ди́внаго во святы́х Свои́х, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку