ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Праведной Иулиании деве, княжне Ольшанской (тропари, кондаки, молитва и величание)

Тропарь, глас 8:

Я́ко непоро́чная неве́ста Нетле́ннаго Жениха́ Христа́, / пра́ведная де́во Иулиани́е, / с све́тлою свеще́ю до́брых дел вошла́ еси́ в черто́г Его́ Небе́сный / и та́мо со святы́ми блаже́нства ве́чнаго наслажда́ешися. / Те́мже моли́, Его́же возлюби́ла еси́ / и Ему́же де́вство твое́ обручи́ла еси́, // спасти́ ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 2:

Де́вства добро́тами преочище́на / и целому́дрия цветы́ венча́вшися, / Богоблаже́нная де́во Иулиани́е, / яви́лася еси́ ми́ру в нетле́ннем телеси́ твое́м, / исто́чник исцеле́ний и даро́в духо́вных подаю́щи всем к тебе́ притека́ющим, / и ны́не, я́ко свеща́ те́плая, благода́ти еле́ем возжже́нная, / предстоя́щи Престо́лу Го́спода и Жениха́ твоего́ Небе́снаго, / Того́ моли́, де́во чи́стая, / изба́вити нас от вся́каго зла, // чту́щих па́мять твою́ ве́рою и любо́вию.

Кондак, глас 8:

Храм Бо́жий одушевле́нный, / де́вственною чистото́ю благоукра́шенный, / ве́мы тя, свята́я и пра́ведная де́во, княжно́ Иулиани́е, / те́мже, с лю́бовию пра́зднующе / святы́х твои́х моще́й обре́тение, мо́лим тя, / изве́стная жела́ний на́ших хода́таице: / принеси́ за нас моли́твы твоя́ ко Го́споду / и от вся́ких бед свобожда́й нас / предста́тельством твои́м у Престо́ла Всевы́шняго, да зове́м ти: // ра́дуйся, де́во свята́я Иулиани́е, неве́сто Христо́ва прекра́сная.

Ин кондак, глас 8:

Приво́дим Ти, о Всеще́дре, Иулиани́ю, / присносветя́щую свещу́, еле́ем благода́ти обдержи́мую, / немощны́м цельбу́. / Ея́же моли́твами от вся́каго зла свободи́ нас и спаси́ всех, // и́же Тя с поклоне́нием велича́ют.

Молитва

О свята́я пра́ведная де́во Иулиани́е, княжно́ Ольша́нская, помо́щнице всем жа́ждущим спасе́ния и исцеле́ния от боле́зней душ и теле́с, принеси́ моли́твы ко Го́споду на́шему Иису́су Христу́ и Пречи́стей Его́ Ма́тери и Присноде́ве Мари́и за вся наро́ды Вели́кия, Ма́лыя и Бе́лыя Росси́и. Умоли́ Спаса́ на́шего, да обратя́тся вси лю́дие к ве́ре Правосла́вней, да укрепя́т любо́вь взаи́мную и духо́вное еди́нство. Ты, му́драя де́во, ве́лию си́лу благода́ти Бо́жия в себе́ показа́вшая и в со́мне святы́х Пече́рских просла́вленная, укрепи́ испове́дников ве́ры Правосла́вныя, пода́ждь им тве́рдость и му́жество, обрати́ заблу́дших к покая́нию и исправле́нию, сохрани́ всю страну́ на́шу от гла́да, тру́са, пото́па, огня́, междоусо́бныя бра́ни и от всех враго́в ви́димых и неви́димых. О, свята́я а́гнице Бо́жия, я́ко име́яй дар мно́зи боле́зни цели́ти и от ко́зней враго́в огражда́ти, исцели́ у́бо на́ша страсти́ душе́вныя и облегчи́ тя́жкия боле́зни теле́сныя, отра́ду в скорбе́х да́руй и изба́ви нас от вся́ких бед и напа́стей. При́зри на вся предстоя́щия честны́м твои́м моще́м и прося́щия твоея́ по́мощи се́рдцем сокруше́нным и ду́хом смире́нным, да принесе́м во всем житии́ на́шем плоды́ духо́вныя: любо́вь, бла́гость, милосе́рдие, ве́ру, кро́тость, воздержа́ние, да сподо́бимся жи́зни ве́чныя и да любо́вию твое́ю огражда́еми пое́м просла́вльшему тя Го́споду Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва и честь со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем тя, / свята́я пра́ведная де́во Иулиани́е, / и чтим святу́ю па́мять твою́, / ты бо мо́лиши за нас // Христа́ Бо́га на́шего.


Назад к списку