ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

О избавлении от землетрясения (тропарь, кондак и молитвы)

Тропарь,глас 8:

Призира́яй на зе́млю, и творя́й ю́ трясти́ся,/ изба́ви ны стра́шнаго тру́са преще́ния, Христе́ Бо́же наш,/ и ниспосли́ нам бога́тыя ми́лости Твоя́,// моли́твами Богоро́дицы, и спаси́ ны.

Кондак, глас 6:

Изба́ви тру́са тя́жкаго всех нас, Го́споди,/ и я́звы нестерпи́мыя, грех ра́ди на́ших./ Пощади́, Го́споди, лю́ди Твоя́,/ я́же стяжа́л еси́ Твое́ю Кро́вию, Влады́ко,/ и град не преда́ждь в поги́бель тру́сом стра́шным,/ ино́го бо ра́зве Тебе́ Бо́га не ве́мы,/ и воззови́ пою́щим:// Аз е́смь с ва́ми, и никто́же на вы.

Молитва первая

Бо́же Вели́кий, и Стра́шный и Ди́вный, Вели́кий и И́стинный, творя́й вся и претворя́й и призира́яй на зе́млю, и творя́й ю́ трясти́ся, и прикаса́йся гора́м, и дымя́тся, стрясу́яй поднебе́сное от основа́ний, и столпы́ ея́ недви́жутся: основа́ние земли́ подвиза́яй и сия́ утвержда́яй свои́м ма́нием, его́ же вся боя́тся и трепе́щут от лица́ си́лы Твоея́, я́ко нестерпи́мый гнев, и́же на нас гре́шных преще́ния Твоего́, неизче́тна же и неизсле́дованна ми́лость Твоя́ Го́споди, и ми́лости Твоя́ да́ждь нам, я́ко от ве́ка суть: утверди́ тварь, укрепи́ зе́млю, уста́ви колеба́ния ея́, утверди́ поколе́блющуюся вселе́нную, и не погуби́ нас со беззако́ньми на́ши, ниже́ осуди́ нас со греха́ми на́шими в преиспо́дняя земли́, я́ко Ты еси́ Бог наш, Бог, е́же ми́ловати и спаса́ти, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

Царю́ Святы́й и Человеколю́бче, Влады́ко, долготерпели́ве Го́споди, всея́ чу́вственныя и у́мныя тва́ри соде́телю, вся́ческая нося́й глаго́лом неизрече́нныя си́лы Твоея́, и еди́н име́яй живота́ и сме́рти вла́сть наказу́яй пра́ведне, и Человеколю́бче па́ки исцеля́яй вре́менный наш живо́т, всему́дрым Свои́м про́мыслом окормля́яй, и отовсю́ду спасе́ние на́ше поле́зно устроя́яй. Ве́мы, я́ко мно́гих ра́ди на́ших грехо́в стря́сл еси́ зе́млю, и смути́л еси́ ю́, и страх и тре́пет прии́де на ны от лица́ Твоего́ долготерпели́ве: се́рдце на́ше смути́тся уя́звленней той, и боле́знь сме́ртная нападе́ на ны, сей коле́блемей, да не́когда похи́тит я́ко лев ду́ши на́ша, и несть избавля́яй, да не́когда поглоти́т нас, и тля нас покры́ет, не су́щу избавля́ющу, ниже́ спаса́ющу: сего́ ра́ди Тебе́ мо́лим еди́наго Беззло́бивого Бо́га: не помяни́ на́ших беззако́ний, пе́рвых же ны́нешних: ниже́ возме́ри тя́жесть грехо́в на́ших подо́бному воздая́нию: а́ще бо вни́деши в суд с ро́дом на́шим сим, никто́ же пред Тобо́ю оправди́тся, но поги́бнет вся́чески от земли́ всех нас па́мять. Помяни́ долготерпели́ве, от ве́ка щедро́ты Твоя́, и и́же ко отце́м на́шим и́стинный заве́т Твой, и да не поглоти́т нас глубина́ земна́я, ниже́ да пожру́т нас уста́ ея́: но уще́дри нас сокруше́нных и поми́луй смире́нных, и от стра́шнаго преще́ния тру́са смуща́емыя, и тре́петом мно́гих, и стра́хом одержи́мыя посети́, а́ще ли где посреде́ нас боя́щийся и́мени Твоего́, и храня́щий Твои́ повеле́ния, ма́ла не́кая избра́нная ча́сть, се́мя благослове́нное, сокро́вище сокрове́нно, Тебе́ еди́ному ве́домо и соблюда́емо, и ины́я я́ко благ услы́ши нас недосто́йных моля́щих Благодея́ние и Ми́лость Твою́: и приими́ сих моле́ние о лю́дях согре́ших, приноси́мая Тебе́ Человеколю́бче Влады́ко: я́коже Авраа́ма о Содо́млянех, я́коже Дании́ла и Иереми́ю, Боже́ственныя Твоя́ проро́ки от Изра́иля, в плене́нии Твою́ умоли́вших благосты́ню, я́ко да от ро́да в род сла́вится Твоего́ Человеколю́бия и долготерпе́ния неизсле́дованная пучи́на: и мы принесе́м Тебе́ дар благода́рственный, на́ше обраще́ние и покая́ние, держа́вною Твое́ю руко́й укрепля́еми: моли́твами и моле́нием Всепричи́стыя Твоея́ Ма́тери и всех от ве́ка святы́х угоди́вших Тебе́. Ами́нь.

Молитва третья

Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, щедро́т неисчерпа́емый исто́чниче, челове́ческая неизсле́димая пучи́но, безме́рныя бе́здна долготерпе́ния и благосты́ни, и́же ро́ду челове́ческому я́звы же и ра́ны поле́зно человеколю́бия ра́ди превосхожде́ния нанося́й, да е́же ко греху́ на́ше неудержа́нное и скороте́чное я́коже не́коею уздо́ю, Боже́ственным Твои́м содержи́ши стра́хом, да не безчи́нно дви́жется на Боже́ственный о́браз: ниже́ душе́вному благоро́дию зле досажда́ет, уста́ви, мо́лимся, стра́шное земли́ колеба́ние, и не обы́чное сие́ ноше́ние, е́же ны́не пра́ведно на ны дви́гатися сей повеле́л еси́, в воспомина́ние е́же ко вся́кому греху́ чрез естество́ на́шего стремле́ния, и Твоего́ сего́ ра́ди, е́же от нас пра́ведного обраще́ния. А́ще бо бы́хом мы Твоя́ повеле́ния сохрани́ли, и вну́трь свои́х преде́л ста́ли, не бы земля́ Твоему́ всеси́льному повеле́нию повину́ющися, на ны дви́галася бы ны́не есте́ственного недви́жения изступи́вши и че́рез естество́ сия́ движе́нием поглоти́ти нас иму́щи: и пра́ведно, о пра́ведне Го́споди! не бо твори́м повеле́ния ца́рствия Твоего́: и не творя́щим не бои́мся пра́ведного Твоего́ гне́ва на ны Влады́ко: но лука́вое твори́м пред Твои́ми очи́ма, ненави́дяще друг дру́га, зави́ствующи друг дру́гу, гне́вающеся друг на дру́га, любо́вь отри́нухом, братолю́бие отверго́хом, ми́лостыню отложи́хом и сребролю́бие возлюби́хом: любостяжа́ние облыбыза́хом и неистяза́ние возненови́дехом: чревообъяде́ние и сластолю́бие возлюби́хом, пост же и воздержа́ние не возжела́хом: и про́сто рещи́ вся́кую Твою́ за́поведь отри́нухом Го́споди, и вся́кий грех содева́ем. Сих бо ра́ди я́ко же глаго́лет гнев Бо́жий гряде́т на сы́ны непокори́выя, сия́ зло́бы на́шея изво́дства, сие́ лука́вых и нечи́стых на́ших дея́ний, е́же друг к дру́гу сбытие́: сия́ не́нависти и го́рдости и сокрове́нно, и я́ве быва́емых беззако́ний на́ших лю́тая исправле́ния: смертоно́сныя и зде я́звы наводя́щая, колеба́ния земли́, и тру́сы, и гла́ды, и губи́тельства, и супоста́т нахожде́ния, и по сих нестерпи́мое о́ное и безконе́чное муче́ние. Но не преда́ждь нас до конца́, и́мени ра́ди Твоего́ Свята́го, и да не пожре́т нас живы́х земля́, грех ра́ди на́ших: да не покая́ния и обраще́ния отщети́мся вре́мене окоя́нии: а́ще бо и мно́гожды покая́ние обеща́хом и мно́гожды Тебе́ Бо́гу на́шему солга́хом. Тем же и посеще́нию непло́дныя смоко́вницы осуди́л еси́, земли́ це́ло повеле́л покры́ти нас. Но еще́ и ны́не долготерпи́, о Человеколюби́вый Земледе́льче! Не хотя́й сме́рти гре́шнаго, но е́же обрати́теся и жи́ву бы́ти ему́, и́же се́мьдесят крат седьмери́цею проща́ти бра́тиям повелева́яй, прости́ грехи́, не погуби́ ма́лое Твое́ ста́до сие́, стра́хом сокруше́нное и пла́чем смире́нное, и земли́ колеба́нием смяте́нное, и недоуме́нное отсю́ду, но помяни́ долготерпели́во, щедро́ты Твоя́ и ми́лости Твоя́: помяни́ я́ко приле́жно надлежи́т помышле́ние челове́ка на лука́вая от ю́ности его́, и никто́ же чист есть от скве́рны пред Тобо́ю. Да и ны́не неизрече́нную благосты́ню восприе́млюще, благодари́м о всех сла́вных и стра́шных де́лех Твои́х, я́же сотвори́л еси́ и твори́ши с недосто́йными на́ми, по неизсле́димей пучи́не человеколю́бия Твоего́: благода́тию Безнача́льного Твоего́ Отца́, и Животворя́щего Твоего́ Ду́ха: моли́твами и моле́ньми Пречи́стыя Твоея́ Ма́тери, и всех Святы́х Твои́х. Ами́нь.


Назад к списку