ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

О заключенных (тропарь, кондак и молитва)

Тропарь, глас 2:

Манасси́ю от уз и го́рькаго заточе́ния,/ моли́тв ра́ди свободи́вый, Всеще́дрый Бо́же,/ и рабы́ Твоя́ (и раба́ Твоего́ (имярек)) на́ми ны́не моля́щияся (моляща́гося),/ от уз и заточе́ния свободи́,/ и от вся́каго зла́го обстоя́ния изба́ви,// я́ко Еди́н Человеколю́бец.

Кондак, глас 5:

Я́ко милосе́рдия Исто́чник,/ и бла́гости Пучи́на, Христе́ Бо́же,/ не пре́зри в ско́рбех и беда́х Тебе́ ве́рою призыва́ющих,/ но я́ко Щедр, поми́луй,/ и от уз ско́ро свободи́,// да пое́м Ти: Аллилу́ия.

Молитва ко Господу

Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, свята́го апо́стола Твоего́ Петра́ от уз и темни́цы без вся́каго вре́да свободи́вый, приими́, смире́нно мо́лимтися, моле́ние сие́ ми́лостивно во оставле́ние грехо́в раба́ Твоего́ (имярек), в темни́цу всаже́ннаго, и моли́твами того́, я́ко Человеколю́бец, всеси́льною Твое́ю Десни́цею от вся́каго зла́го обстоя́ния изба́ви и на свобо́ду изведи́.


Назад к списку