ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

О еже хотящим по водам плыти (тропари и молитва)

Тропарь, глас 2:

К Тебе́, Спа́се, прибега́ющих/ и от Твоея́ всеси́льныя десни́цы по́мощи и благослове́ния,/ я́ко от Творца́ и Влады́ки и́щущих, не пре́зри;/ но я́коже иногда́ на мо́ри/ сло́вом тишину́ апо́столом свои́м по́дал еси́,/ и ны́не ти́хое и безмяте́жное пла́вание, со здра́вием им да́руй,/ моли́твами Богоро́дицы,// Еди́не Человеколю́бче.

Слава: глас 5:

Всю наде́жду на Тя возложи́вшим, Спа́се,/ бу́ди помо́щник и изба́витель,/ и благо́е наме́рение де́ла с путеше́ствием их благослови́,/ да вси́ сла́вим Тя,// Еди́наго всех бла́г Пода́теля.

И ныне: глас 5:

Под Твой покро́в прибега́ем, Богоро́дице Де́во,/ моли́тв на́ших не пре́зри в ско́рбех,/ но от бед изба́ви нас,// Еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

Молитва перед отправлением в плавание

Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, вме́сте со святы́ми Свои́ми ученика́ми и апо́столами пла́вавший, бу́рный ве́тер ути́шивший и повеле́нием Свои́м во́лны на мо́ре успоко́ивший! Сам, Го́споди, и нам сопу́тствуй в пла́вании, вся́кий бу́рный ве́тер ути́ши и будь Помо́щником и Засту́пником, и́бо Ты Бог Благи́й и лю́бящий челове́ков и Тебе́ славосло́вие прино́сим, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку