ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

О еже по воздуху летети хотящих (тропари и молитва)

Тропарь, глас 2:

К Тебе́, Спа́се прибега́ющих,/ и от Твоея́ всеси́льныя десни́цы по́мощи и благослове́ния,/ я́ко от Творца́ и Влады́ки, и́щущих не пре́зри,/ но я́коже апо́столы Твоя́ дре́вле/ на погребе́ние Пречи́стыя Ма́тере Твоея́ от коне́ц о́блаки принесы́й,/ си́це и ны́не рабо́м Твои́м сим/ ско́рое и безмяте́жное по возду́ху превожде́ние со здра́вием да́руй,/ моли́твами Преблагослове́нныя Богоро́дицы,// Еди́не Человеколю́бче.

Слава: глас 5:

Всю наде́жду на Тя возложи́вшим, Спа́се,/ бу́ди помо́щник и изба́витель,/ и благо́е наме́рение де́ла с возду́шным путеше́ствием их благослови́,/ да вси́ сла́вим Тя,// Еди́наго всех бла́г Пода́теля.

И ныне: глас 5:

Под Твой покро́в прибега́ем, Богоро́дице Де́во,/ моли́тв на́ших не пре́зри в ско́рбех,/ но от бед изба́ви нас,// Еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

Молитва перед отправлением в воздушное путешествие

Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же на́ш, стихи́ям повелева́яй и вся го́рстию содержа́й, Его́же бе́здны трепе́щут и Ему́же зве́зды прису́тствуют. Вся тварь Тебе́ слу́жит, вся послу́шают, вся Тебе повину́ются. Вся мо́жеши: сего́ ра́ди вся ми́луеши, Преблаги́й Го́споди. Та́ко и ны́не у́бо, Влады́ко, рабо́в Твои́х сих (имярек) моле́ния те́плыя прие́мля, благослови́ путь их и возду́шное ше́ствие, запреща́я бу́рям же и ветро́м проти́вным, и ло́дию возду́шную це́лу и невреди́му соблюда́я. Спаси́тельное и небу́рное по возду́ху провожде́ние им да́руя и благо́е наме́рение соверши́вшим им ве́село во здра́вии и в ми́ре возврати́тися изво́ль. Ты бо еси́ Спас и Изба́витель и всех благи́х Небе́сных и земны́х Пода́тель и Тебе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку