ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Во время безведрия (тропарь, кондак и молитва)

Тропарь, глас 2:

При́зри ми́лостивно, Бо́же, на лю́ди согре́шшия,/ и не пре́зри в покая́нии к Тебе припа́дающих,/ но я́ко Благ поми́луй,/ и вско́ре пра́веднаго Твоего́ изба́ви преще́ния,// моли́твами Богоро́дицы, Еди́не Человеколю́бче.

Кондак, глас 2:

Не отри́ни до конца́ согре́шшия лю́ди Твоя́, Влады́ко,/ ниже́ отста́ви ми́лости и щедро́ты Твоя́ от нас,/ но я́ко бе́здна сый щедро́т, и милосе́рдия пучи́на,/ приими́ мольбы́ на́ша,/ и изба́ви нас от належа́щия беды́ и ну́жды,// Еди́н бо еси́ Благоуве́тлив.

Молитва во время многодневных проливных дождей

(читается священником)

Влады́ко Го́споди Бо́же наш, дре́вле ревни́теля Илию́ про́рока твоего́ мольбу́ послу́шавый, и е́же на вре́мя дождь удержа́ти изво́ливый: и ны́не человеколюби́вый Тво́рче, и ми́лостивый Го́споди, при́зри и на нас смире́нных и недосто́йных рабо́в Твои́х смире́нныя мольбы́, и я́ко щедр пре́зри на́ша прегреше́ния, и умоле́н быв от сама́го Твоего́ человеколю́бия, пода́ждь ве́дро достоя́нию Твоему́, и со́лнце просвети́ на тре́бующыя и прося́щыя от Тебе́ ми́лости: возвесели́ лице́ земли́ ни́щих ра́ди люде́й Твои́х, младе́нец же и скот и ины́х всех живо́тных, и́хже насыща́еши Твои́м благоволе́нием, и дае́ши пи́щу им во бла́го вре́мя. Ей, Го́споди Бо́же наш, не отри́ни вотще́ мольбу́ на́шу, ниже́ посрами́ нас от ча́яния на́шего, но пощади́ нас по ми́лости Твое́й, и посети́ щедро́тами Твои́ми: исчеза́ют бо всу́е дни́е на́ши, и оскудева́ет в боле́зни живо́т наш: не погуби́ у́бо нас беззако́ний ра́ди на́ших, и́миже негодова́ние в я́рость Твою́ на себе́ привлеко́хом: но сотвори́ с на́ми по ти́хости Твое́й, и по мно́жеству ми́лости Твоея́ се бо душе́ю сокруше́нною, и ду́хом смире́нным пред Тобо́ю припа́даем, и я́ко раби́ непотре́бни, па́че же бо́льшия ка́зни досто́йни, в покая́нии умиле́нно Тебе́ вопие́м: согреши́хом и беззако́новахом, и прегреши́хом во всем, за́поведи Твоя́ преступа́юще, и сего́ ра́ди вся, я́же наво́диши на ны, и́стиною и судо́м наво́диши: но не до конца́ тле́нию, гла́ду же и поги́бели преда́ждь нас, ниже́ да потопи́т нас бу́ря водна́я: но во гне́ве ми́лости помяни́, и ту́не щедро́т Твои́х ра́ди уми́лостивися, и твое́ созда́ние и де́ло рук Твои́х я́ко благ поми́луй, и от вся́каго зла ско́ро изба́ви.Твое́ бо есть, е́же ми́ловати и спаса́ти нас Бо́же наш, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Поми́луй нас Бо́же по вели́цей ми́лости Твое́й: Собира́яй во́ды во о́блацех от коне́ц земны́х, поведе́нием Твои́м удержи́ я́, и пусти́ ве́дро на земли́, со умиле́нием мо́лимтися всеще́дрый Влады́ко, услы́ши и ми́лостивно поми́луй.

Призыва́яй во́ду морску́ю, и сию́ па́ки всемогу́щею си́лою твое́ю удержа́ти моги́й, и просвети́ти поднебе́сную, в покая́нии мо́лимтися всеми́лостиво Го́споди, услы́ши и человеколю́бно поми́луй.

Ве́дро во́льное пусти́ Го́споди, на земли́, и от истле́ния ско́ро изба́ви нас, боле́зненным се́рдцем мо́лимтися, услы́ши и щедро́тно поми́луй.

Посеща́яй зе́млю, и умножа́яй жи́та ея́: прозяба́яй же па́жить ското́м, и траву́ на слу́жбу челове́ком: поми́луй челове́ки и скоты́, и запрети́ безго́дному дожде́вному лия́нию, со́лнцу же благовре́менно возсия́ти на земли́, и умножа́ти плоды́ ея́ повели́: мо́лимтися благоутро́бне Го́споди, услы́ши и я́ко благ поми́луй.

Я́ко о́чи раб в руку́ госпо́дий свои́х, та́ко о́чи на́ши к тебе́ Бо́же наш ве́рою взира́ют, до́ндеже уще́дриши ны: те́мже не погуби́ нас безме́рною мокро́тою: но ми́лостивно при́зри на ны ве́дром, и щедро́тно поми́луй.

Осиява́яй со́лнце на злы́я и благи́я, и подава́я ве́дро, и ро́су благоплодоно́сну, и благода́рственныя возду́хи на по́льзу созда́нию Твоему́, не я́ростию Твое́ю накажи́ нас: но ми́лостивно умно́жи се́мена земна́я и плоды́ ея́, в покая́нии мо́лимтися, человеколю́бче Го́споди, услы́ши и я́ко щедр поми́луй.

Не помяни́ беззако́ний на́ших Влады́ко, а́ще бо беззако́ния на́зриши, никто́ же постои́т пред Тобо́ю: но ско́ро да предворя́т ны щедро́ты Твоя́ Го́споди, я́ко обнища́хом зело́: да не растли́т нас безве́дрие, и до конца́ да не погуби́т, мо́лимтися: ско́ро услы́ши и ми́лостивно поми́луй. Ами́нь


Назад к списку