ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Благодарственные о благодеянии Божием (тропарь, кондак, Богородичен и молитвы)

Тропарь, глас 4:

Благода́рни су́ще недосто́йнии раби́ Твои́, Го́споди,/ о Твои́х вели́ких благодея́ниих на нас бы́вших,/ сла́вяще Тя хва́лим, благослови́м, благодари́м, пое́м и велича́ем Твое́ благоутро́бие/ и ра́бски любо́вию вопие́м Ти:// Благоде́телю Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 3:

Твои́х благодея́ний и даро́в ту́не,/ я́ко раби́ непотре́бнии, сподо́бльшеся, Влады́ко,/ к Тебе́ усе́рдно притека́юще, благодаре́ние по си́ле прино́сим,/ и Тебе́ я́ко Благоде́теля и Творца́ сла́вяще, вопие́м:// сла́ва Тебе́, Бо́же Преще́дрый.

Богородичен, глас 3:

Богоро́дице, христиа́ном Помо́щнице,/ Твое́ предста́тельство стяжа́вше раби́ Твои́, благода́рно Тебе́ вопие́м:/ ра́дуйся, Пречистая Богоро́дице Де́во,/ и от всех нас бед Твои́ми моли́твами всегда́ изба́ви,// еди́на вско́ре предста́тельствующая.

Молитва

(Из молебна)

Го́споди Иису́се Христе́ Бо́же наш, Бо́же вся́кого милосе́рдия и щедро́т, ми́лость Кото́рого безме́рна и человеколю́бия - неизмери́мая пучи́на! Мы, припа́дая к Твоему́ вели́чию, со стра́хом и тре́петом, как недосто́йные рабы́, прино́сим благодаре́ние Тебе́ о ми́лостях, ока́занных нам. Как Го́спода, Влады́ку и Благоде́теля, мы Тебя́ сла́вим, хва́лим, пое́м и велича́ем и, припа́дая, сно́ва благодари́м! Твое́ несказа́нное милосе́рдие смире́нно мо́лим: как ны́не Ты приня́л на́ши мольбы́ и испо́лнил их, так и в бу́дущем дай нам преуспева́ть в любви́ к Тебе́, к бли́жним и во всех доброде́телях. И сподо́би нас всегда́ благодари́ть и сла́вить Тебя́, вме́сте с Безнача́льным Твои́м Отцо́м, и Всесвяты́м, и Благи́м, и Единосу́щным Твои́м Ду́хом. Ами́нь.

Молитва вторая

Благодари́м Тя, Го́споди Бо́же наш, о всех благодея́ниих Твои́х, я́же от пе́рваго во́зраста до настоя́щаго в нас, недосто́йных, бы́вших, о и́хже ве́мы и не ве́мы, о явле́нных и неявле́нных, я́же де́лом бы́вших, и сло́вом: возлюби́вый нас, я́коже и Единоро́днаго Твоего́ Сы́на о нас да́ти изво́ливый. Сподо́би и нас досто́йны бы́ти Твоея́ любве́. Даждь сло́вом Твои́м му́дрость и стра́хом Твои́м вдохни́ кре́пость от Твоея́ си́лы, и а́ще что хотя́ще или́ не хотя́ще согреши́хом, прости́, и не вмени́ и сохрани́ ду́шу на́шу свя́ту, и предста́ви ю́ Твоему́ престо́лу, со́весть иму́щу чи́сту, и коне́ц досто́ин человеколю́бия Твоего́. И помяни́, Го́споди, всех призыва́ющих и́мя Твое́ во и́стине: помяни́ всех, бла́га или́ сопроти́вная нам хотя́щих: вси бо челове́цы есмы́, и всу́е всяк челове́к. Те́мже мо́лимся Тебе́, Го́споди: пода́ждь нам Твоего́ благоутро́бия ве́лию ми́лость.

Песнь хвалебная святителя Амвросия Медиоланского

Тебе́ Бо́га хва́лим,/ Тебе́ Го́спода испове́дуем,/ Тебе́ преве́чнаго Отца́ вся земля́ велича́ет;/ Тебе́ вси А́нгели,/ Тебе́ Небеса́ и вся Си́лы,/ Тебе́ Херуви́ми и Серафи́ми непреста́нными гла́сы взыва́ют:/ Свят, Свят, Свят Госпо́дь Бог Савао́ф,/ по́лна суть Небеса́ и земля́ вели́чества сла́вы Твоея́./ Тебе́ пресла́вный апо́стольский лик,/ Тебе́ проро́ческое хвале́бное число́,/ Тебе́ хва́лит пресве́тлое му́ченическое во́инство;/ Тебе́ по всей вселе́нней испове́дует Свята́я Це́рковь:/ Отца́ непостижи́маго вели́чества,/ покланя́емаго Твоего́ и́стиннаго и Единоро́днаго Сы́на,/ и Свята́го Уте́шителя Ду́ха./ Ты Царю́ сла́вы, Христе́,/ Ты Отца́ присносу́щный Сын еси́;/ Ты ко избавле́нию прие́мля челове́ка,/ не возгнуша́лся еси́ Деви́ческаго чре́ва;/ Ты одоле́в сме́рти жа́ло,/ отве́рзл еси́ ве́рующим Ца́рство Небе́сное;/ Ты одесну́ю Бо́га седи́ши во сла́ве О́тчей,/ Судия́ приити́ ве́ришися./ Тебе́ у́бо про́сим: помози́ рабо́м Твои́м,/ и́хже честно́ю Кро́вию искупи́л еси́,/ сподо́би со святы́ми Твои́ми в ве́чной сла́ве Твое́й ца́рствовати./ Спаси́ лю́ди Твоя́, Го́споди,/ и благослови́ достоя́ние Твое́,/ испра́ви я́, и вознеси́ их во ве́ки./ Во вся дни благослови́м Тебе́,/ и восхва́лим и́мя Твое́ во век, и в век ве́ка./ Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тися нам./ Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас;/ бу́ди ми́лость Твоя́, Го́споди, на нас,/ я́коже упова́хом на Тя;/ на Тя, Го́споди, упова́хом,/ да не постыди́мся во ве́ки. Ами́нь.


Назад к списку