ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Антипе Валаамскому, Афонскому (тропари, кондак, молитва и величание)

Тропарь, глас 2:

Боже́ственную благода́ть восприи́м,/ ду́шу твою́ по о́бразу Христо́ву назда́л еси́, о́тче Анти́по;/ десни́цею же Вы́шняго путеводи́мь,/ от горы́ Афо́нския ко оби́тели Валаа́мстей прите́кл еси́/ и мно́гим наста́вник ко спасе́нию яви́лся еси́,/ де́латель изя́щный моли́твы быв/ и слове́с ева́нгельских храни́тель непоро́чный./ Те́мже, Тро́ице Святе́й предстоя́, // моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 8:

Я́ко свети́льника пресве́тла и моли́твенника те́пла/ яви́ тя оби́тели Валаа́мстей и всем лю́дем Влады́ка Христо́с,/ преподо́бне о́тче наш Анти́по,/ благода́тию бо ста́рчества сия́я,/ в Небе́сныя оби́тели путь нам озаря́еши // и науча́еши непреста́нно пе́ти Бо́гу: Аллилу́иа.

Кондак, глас 3:

Днесь преподо́бный Анти́па,/ я́коже с на́ми сый, взыва́ет:/ прииди́те, вси, обремене́ннии грехми́,/ очи́стите покая́нием сердца́ ва́ша/ и испо́лнитеся весе́лия неизрече́ннаго,/ во све́те за́поведей Христо́вых ходя́ще // и пою́ще Бо́га во ве́ки.

Молитва

О, честна́я и свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче наш Анти́по, Ду́ха Свята́го кра́сное жили́ще, Це́ркве Правосла́вныя многопе́сненная похвало́! К тебе́ ны́не притека́ем и тебе́ мо́лимся, я́ко ве́лие дерзнове́ние пред Бо́гом стяжа́вшу: умоли́ Его́ благосты́ню, да не погуби́т нас со беззако́ньми на́шими, но вре́мя на покая́ние да́рует и благода́ть, ко спасе́нию поспешеству́ющую. А́ще бо и ве́мы пра́выя пути́, оба́че не́мощни зело́ те́ми ходи́ти и мно́гаго милосе́рдия Бо́жия и по́мощи тре́буем. Ты же, о́тче святы́й, прелюбе́зен Творцу́ яви́лся еси́, от ю́ности неукло́нно к Нему́ ше́ствуя. Не послужи́л бо еси́ пре́лести ми́ра сего́, но всю си́лу души́ твоея́ к Ве́чному устреми́л еси́, ско́рби и тесноты́ вре́меннаго жития́ му́жественне претерпева́я, наипа́че же во́льныя по́двиги к тем прилага́я. О, вели́кия твоея́ любве́, ю́же я́ко дар Христу́ прине́сл еси́, и тоя́ ра́ди соверше́нныя да́ры духо́вныя от Него́ прия́л еси́! О, вели́какого смире́ния твоего́, и́мже вся блага́я души́ твоея́ невреди́мо сохрани́л еси́ и смири́вшемуся нас ра́ди Го́споду уподо́бился еси́! Те́мже, не я́ко раб, но я́ко сын возлю́блен, вшел еси́ в ра́дость Небе́снаго Отца́. И ны́не ра́дуются о тебе́ А́нгели и вси святи́и, купножи́теля тя иму́ще; весели́тся страна́ Молда́вская, тя произрасти́вшая; хва́лится гора́ Афо́нская, в му́жа соверше́на тя воспита́вшая; Земля́ Ру́сская, я́ко ма́терь втора́я, любо́вию тя прославля́ет; изря́дно же торжеству́ет оби́тель Валаа́мская, верх доброде́тельнаго жития́ твоего́ узре́вшая и ны́не мо́щи твоя́ нетле́нныя благогове́йне храня́щая. Оба́че и вси лю́дие в па́мяти твое́й ликовству́ют, такова́го засту́пника пред Бо́гом стяжа́вше. Ты же, о́тче святы́й, не преста́й посеща́ти чад твои́х, но к Ца́рствию Небе́сному путево́дствуй, да, моли́твами твои́ми, ча́сти шу́ия изба́вльшеся, Невече́рний Свет Триипоста́снаго Божества́ сподо́бимся зре́ти и во ве́ки прославля́ти Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Анти́по,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов // и собесе́дниче А́нгелов.

Тексты тропарей, кондака и молитвы утверждены в составе службы к общецерковному богослужебному употреблению на заседании Священного Синода 29 декабря 2022 года (журнал № 130).


Назад к списку