ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Кукше Одесскому (тропарь, кондак, молитва и величание)

Тропарь, глас 4:

От ю́ности ми́р суему́дренный и лука́вый оста́вил еси́,/ Боже́ственною свы́ше просвети́вся благода́тию, преподо́бне,/ мно́гим терпе́нием во вре́менней жи́зни по́двиг соверши́л еси́,/ те́мже источа́еши чуде́с благода́ть все́м с ве́рою приходя́щим к ра́це моще́й твои́х, // Ку́кшо, преблаже́нне о́тче на́ш.

Кондак, глас 8:

Подви́жника благоче́стия иску́сна,/ но́ваго испове́дника ве́ры оте́ческия/ преподо́бнаго Ку́кшу ве́рно вси́ ублажи́м,/ я́ко па́стыря и́стиннаго,/ ста́рца бла́гостнаго, и́ноков наста́вника,/ уте́шителя малоду́шных, цели́теля неду́жных,/ и по кончи́не показу́ющаго све́тлость жития́ своего́./ И дне́сь в па́мять его́ прите́кше, ра́достно возопие́м:/ я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу,/ многообра́зных на́с изба́ви обстоя́ний, да зове́м ти́: // ра́дуйся, утвержде́ние лю́дем правосла́вным.

Молитва

О, преподо́бне и богоно́сне о́тче на́ш Ку́кшо, оби́тели Успе́ния Бо́жией Ма́тери похвало́, богоспаса́емаго гра́да Оде́ссы неувяда́емый цве́те, кро́ткий па́стырю Христо́в и вели́кий за на́с моли́твенниче. Усе́рдно к тебе́ прибега́ем и с сокруше́нным се́рдцем про́сим: не отыми́ покро́в тво́й от оби́тели на́шей, в не́йже по́двигом до́брым подвиза́лся еси́. Бу́ди помо́щник благи́й все́м благоче́стно живу́щим и до́бре тружда́ющимся в не́й. О, до́брый на́ш па́стырю и богому́дрый наста́вниче, преподо́бне о́тче Ку́кшо, при́зри ми́лостивно на предстоя́щия лю́ди, умиле́нно моля́щияся и прося́щия от тебе́ по́мощи и заступле́ния. Помяни́ все́х, ве́ру и любо́вь к тебе́ иму́щих, и́мя твое́ моли́твенно призыва́ющих и на поклоне́ние моще́м твои́м святы́м приходя́щих, и вся́ во благи́х проше́ния и́х ми́лостивно испо́лни, осеня́я и́х святооте́ческим твои́м благослове́нием. Изба́ви, святы́й о́тче, от вся́каго наве́та вра́жия Це́рковь на́шу святу́ю, гра́д се́й,' оби́тель и зе́млю на́шу, и не оста́ви заступле́нием твои́м на́с немощны́х, греха́ми и скорбя́ми мно́гими обремене́нных. Озари́, преблаже́нне, у́м на́ш све́том лица́ Бо́жия, укрепи́ благода́тию Госпо́дней жи́знь на́шу, да в зако́не Христо́ве утверди́вшеся, неле́ностно по пути́ за́поведей святы́х потеце́м. Осени́ твои́м благослове́нием на́с, и все́х в ско́рбех су́щих, боле́зньми душе́вными и теле́сными одержи́мых, исцеле́ние, утеше́ние и избавле́ние да́руя. Над все́ми же си́ми испроси́ на́м свы́ше ду́х кро́тости и смиренному́дрия, ду́х терпе́ния и покая́ния, отступи́вшим от правосла́вныя ве́ры и поги́бельными ересьми́ и раско́лами ослепле́нным вразумле́ние, во тьме́ неве́рия блужда́ющим све́том и́стиннаго богопозна́ния просвеще́ние, раздо́ров и нестрое́ний утоле́ние. Умоли́ Го́спода Бо́га и Пресвяту́ю Богоро́дицу дарова́ти на́м ти́хое и безгре́шное житие́. Помина́й на́с недосто́йных у престо́ла Вседержи́теля, и испроси́ ми́рную христиа́нскую кончи́ну, и сподо́би на́с по́мощию твое́ю спасе́ние ве́чное улучи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́довати, да славосло́вим ве́лия щедро́ты и неизрече́нныя ми́лости Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице покланя́емаго Бо́га, и твое́ оте́ческое заступле́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Ку́кшо,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов // и собесе́дниче А́нгелов.


Назад к списку