ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Иову, Ущельскому чудотворцу (тропарь, кондак, молитва и величание)

Тропарь, глас 4:

В тебе́, о́тче, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу:/ прии́м бо крест, после́довал еси́ Христу́,/ и де́я учи́л еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней;// те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бне И́ове, дух твой.

Кондак, глас 2:

Чистото́ю душе́вною боже́ственне вооружи́вся/ и непреста́нныя моли́твы, я́ко копие́, вручи́в кре́пко,/ пробо́л еси́ бесо́вская ополче́ния,/ И́ове о́тче наш,// моли́ непреста́нно о всех нас.

Молитва

Преподо́бне о́тче наш И́ове, моли́твою твое́ю и ве́рою и любо́вию и чистото́ю се́рдца еще́ на земли́ во оби́тель Предве́чнаго Бо́га Сло́ва ду́шу свою́ устро́ивый и ме́чным от разбо́йник усече́нием главы́ твоея́ житие́ запечатле́вый, по отше́ствии же твое́м от земны́х наипа́че к Бо́гу прибли́живыйся, но и от нас ду́хом любве́ твоея́ не отступи́вый, и честны́я твоя́ мо́щи, я́ко сосу́д благода́ти по́лный, нам оста́вивый. Ве́лие име́я дерзнове́ние ко Всеми́лостивому Влады́це, моли́ Его́ спасти́ ны ве́рующыя и к тебе́ с любо́вию и те́плою моли́твою притека́ющыя. Ходата́йствуй пред Ним: стра́ждущую страну́ Росси́йскую от лю́тых безбо́жник и вла́сти их да свободи́т, и да возста́вит престо́л правосла́вных прави́телей: ве́рных рабо́в Его́, в ско́рби и печа́ли день и нощь вопию́щих к Нему́, многоболе́зный вопль да услы́шит и да изведе́т от поги́бели живо́т наш. Испроси́ нам у Великодарови́таго Бо́га на́шего вся́кий дар, коему́ждо благопотре́бен во спасе́ние, ве́ры непоро́чны соблюде́ние, гра́дов на́ших утвержде́ние, ми́ра умире́ние, от наше́ствия иноплеме́нных избавле́ние, от гла́да и па́губы сохране́ние, младе́нцем воспита́ние, ю́ным наставле́ние, сиро́там и вдови́цам заступле́ние, скорбя́щым утеше́ние, по мо́рю пла́вающым, хла́дныя пусты́ни и те́мныя де́бри преходя́щым ве́рное ко приста́нищу приведе́ние, неду́гующым исцеле́ние, бе́сным от де́монскаго на́шествия свобожде́ние, па́дшым во грехи́ покая́ние и возста́ние, от Це́ркви Христо́вы отпа́дшым вразумле́ние и на путь спасе́ния возвраще́ние, подвиза́ющымся укрепле́ние, благоде́лающым в де́лех благи́х преспе́яние и благослове́ние, отходя́щым от сего́ вре́меннаго жития́ к ве́чному благо́е напу́тствие, отше́дшым блаже́нное упокое́ние. О свяще́нная главо́! Посети́ ме́сто сие́ свято́е, дре́вле кро́вию твое́ю честно́ю обагре́нное и омове́нное: соблюди́ и укрепи́ моли́твами твои́ми оби́тель твою́, разшири́ ю́, украси́ доброде́тельми тоя́ се́стры, и вся притека́ющыя к тебе́ до́бре сохрани́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Иове,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов // и собесе́дниче А́нгелов.


Назад к списку