ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Гавриилу Афонскому (тропарь, кондак, молитва и величание)

Тропарь, глас 6:

От су́етнаго и многомяте́жнаго ми́ра удали́вся, к немерца́ющему све́ту го́ры Афо́нския прите́кл еси́, чистото́ю и гове́нием, моли́твами и трудо́м просла́вил еси́ Бо́га, хра́мы правосла́вныя во сла́ву Трисвята́го и́мене Его́ воздви́гл еси́, преблаже́нне Гаврии́ле, мы́ же святы́х моще́й твои́х обре́тение пра́зднующе, с ве́рою и любо́вию взыва́ем: моли́ Христа́ Бо́га, да сотвори́т на́с победи́тели греха́ и хра́мы Ду́ха Свята́го.

Кондак, глас 1:

Стяжа́л еси́ ду́х ми́рен в житии́ твое́м,/ пожи́л еси́ жела́нием Боже́ственным и любо́вию Го́спода твоего́,/ Гаврии́ле преблаже́нне,/ от Него́ же вене́ц прия́л еси́,/ и Христу́ со а́нгелы предстоя́, // моли́ спасти́ся на́м.

Молитва

О, преподо́бне и богоно́сне о́тче на́ш Гаврии́ле, уго́дниче Христо́в, те́плый о на́с моли́твенниче и ско́рый помо́щниче! Се́ ны́не мы́, гре́шнии и недосто́йнии, с благогове́нием притека́юще к ра́це моще́й твои́х, усе́рдно мо́лим тя́: я́ко име́яй дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу, потщи́ся богоприя́тным твои́м хода́тайством испроси́ти у Го́спода си́л, я́ко да проба́вит вели́кия и бога́тыя ми́лости Своя́ на на́с гре́шных, да пода́ст на́м ду́х пра́выя ве́ры, ду́х ве́дения и любве́, ду́х ми́ра и ра́дости о Ду́се Свя́те. Моли́, о́тче свяще́нне, милосе́рдаго Бо́га, да возсия́ет све́т благода́ти Его́ су́щим во тьме́ лжеве́рия, и да позна́ют Христа́, Бо́га и́стиннаго, да возсия́ет све́т се́й блужда́ющим на распутиях раско́ла, да вразумя́тся и прии́дут во огра́ду Правосла́вныя Це́ркве, в не́йже еди́ной несомне́нно содева́ется ве́чное спасе́ние ве́рных. Помози́ на́м, уго́дниче Бо́жий, да призове́т Госпо́дь наро́д на́ш к вели́кому покая́нию и пла́чу о гресе́х оте́чества на́шего, да не поги́бнем со беззако́нии на́шими, да утоли́т шата́ния и раздо́ры в земле́ на́шей, огради́т на́с от гне́ва, уби́йства, вражды́ и зло́бы, да па́ки возлю́бим дру́г дру́га и еди́но пребу́дем в Го́споде и Спаси́теле на́шем, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со Безнача́льным его́ Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Гаврии́ле,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов // и собесе́дниче А́нгелов.


Назад к списку