ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Феодору (Ушакову) Санаксарскому (тропари, кондак, молитва и величание)

Тропарь, глас 4:

От ю́ности твоея́ сы́нове Христа́ возлюби́л еси́,/ и то́кмо Го́сподеви служи́ти восхоте́в,/ благу́ю ча́сть избра́л еси́, я́же не исхища́ется сме́ртию./ Еди́ному на потре́бу себе́ преда́в и Жи́зни Пода́телю,/ от Него́же сподо́бился еси́ даро́в боже́ственнаго учи́тельства и духо́внаго разсужде́ния,/ окормля́я все́х прибега́ющих к тебе́ и и́щущих души́ спасе́ние,// богому́дре ста́рче Санакса́рский Фео́доре.

Ин тропарь, глас 4:

Ре́вностию Крести́телю уподобля́яся,/ от ю́ности Бо́гови угоди́в,/ ста́рец благода́тный мно́жеству учени́к яви́лся еси́,/ с ни́миже лику́еши на Небесе́х./ Фео́доре преподо́бне о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га // спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Ми́ра суету́ и вся я́же в нем тле́нная оста́вив, преподо́бне,/ в Санакса́рскую оби́тель всели́лся еси́,/ иде́же а́нгельски пожи́в,/ мно́гим путь был еси́ ко спасе́нию,/ сего́ ра́ди и Христо́с тебе́ да́ром разсужде́ния и учи́тельства обогати́,/ те́мже и мы вопие́м ти: // спаса́й ны, Фео́доре, святы́ми твои́ми моли́твами!

Молитва

О, ра́досте на́ша! Па́стырю наш, преподо́бне о́тче Фео́доре! Воздыха́ем из глубины́ се́рдца на́шего и со слеза́ми вопие́м ти: ви́диши на́ше неможе́ние, во мра́це страсте́й пребыва́ние, сил душе́вных разслабле́ние, своево́лием обдержа́ние, плотоуго́дием плене́ние и вся́кия доброде́тели обнища́ние! Виждь плач и недоуме́ние на́ше! Вразуми́ ны и наста́ви на спасе́ния стези́, испроси́ нам у великодарови́таго Бо́га нищеты́ на́шея позна́ние, сле́зное покая́ние, нелицеме́рное смире́ние и в моли́тве непреста́нное терпе́ние, да си́ми бла́гость Его́ к себе́ приклони́м ко проще́нию грехо́в и сподо́бимся с тобо́ю ве́чно пребыва́ти во Ца́рствии Небе́снем, пою́ще и благословя́ще Всесвяту́ю Тро́ицу: Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Фео́доре,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов // и собесе́дниче А́нгелов.


Назад к списку