ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Корнилию, Крыпецкому чудотворцу (тропарь, кондак и молитва)

Тропарь, глас 3:

От ю́ности ве́лию любо́вь ко Го́споду в себе́ име́я, блаже́нне, воздержа́нием и послуша́нием житие́ твое́ украси́л еси́, любве́ и смире́нию лю́ди безмо́лвно учи́л еси́, дея́нием и сло́вом бу́дущая явля́я, я́ко настоя́щая. Ты́ же, преподо́бне о́тче на́ш Корни́лие, я́ко и́маши дерзнове́ние мно́гое, моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4:

По́двигом до́брым подвиза́лся еси́, богому́дре, терпе́нием и смире́нием а́нгельския ли́ки удиви́л еси́, и диа́вола мучи́теля посрами́л еси́, да́ром от Бо́га прови́дения обогати́лся еси́, все́м тре́бующым твои́ми моли́твами по́мощь подава́л еси́. Сего́ ра́ди вопие́м ти́: ра́дуйся, Корни́лие блаже́нне.

Молитва

О, святы́й, преблаже́нный и богопросла́вленный уго́дниче и чудотво́рче, преподо́бне о́тче на́ш Корни́лие, ско́рый помо́щниче и усе́рдный засту́пниче все́х, с ве́рою и любо́вию к тебе́ прибега́ющих. Ты́ от ю́ности твоея́ ми́р су́етный возненави́дел еси́, мона́шества и юро́дства пу́ть ко спасе́нию и к Ца́рствию Небе́сному предъизбра́л еси́: прише́д же во оби́тель сию́ свята́го Са́ввы, в не́й трудолю́бно и богоуго́дне подвиза́вся, го́рняго Сио́на до́блественно дости́гл еси́. Ублажа́юще у́бо тя́, пра́ведный челове́че Бо́жий, про́сим и мо́лим тя́, испроси́ на́м у Созда́теля на́шего вели́кия и бога́тыя да́ры бла́гости Его́: земли́ благопло́дие, возду́ха благорастворе́ние, дожди́ благовре́менны, ми́р во дне́х на́ших, благоче́стия умноже́ние, боля́щым здра́вие, скорбя́щым утеше́ние, уныва́ющым ободре́ние, си́рым по́мощь, убо́гим снабде́ние, подвиза́ющымся преспе́яние, умира́ющим благу́ю христиа́нскую кончи́ну и все́м пра́во ве́рующим ве́чное спасе́ние, держа́ву же на́шу и святу́ю оби́тель сию́ соблюди́ в ми́ре и благоустрое́нии. Е́й, уго́дниче Бо́жий, не посрами́ упова́ния на́шего, но яви́ на́м свято́е твое́ заступле́ние, да велича́ем тя́ немо́лчно, я́ко вели́каго предста́теля на́шего, и прославля́ем неизрече́нное человеколю́бие ди́внаго во святы́х Свои́х Триеди́наго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку