ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Поликарпу Брянскому (тропарь, кондаки, молитва и величание)

Тропарь, глас 1:

Ве́трилом креста́ душе́вный кора́бль окорми́в,/ жите́йская кра́сная оста́вил еси́/ и, от мирска́го мяте́жа изше́д,/ плотски́я по́хоти воздержа́нием мно́гим, о́тче, умертви́л еси́,/ поще́нием же и слеза́ми, моли́твами и пе́сньми непреста́нно прилепля́яся Бо́гу,/ жили́ще досто́йное Ду́ха Пресвята́го показа́лся еси́./ Моли́, Полика́рпе преподо́бне, Христа́ Бо́га,// оставле́ние прегреше́ний дарова́ти нам и ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4:

До́лу влеку́щее мудрова́ние умертви́в/ и суету́ мирску́ю презре́в,/ Боже́ственным зако́ном после́довал еси́/ и о́браз благонра́внаго жития́ и́ноком яви́л еси́./ Мы же, восхваля́юще по́двиги твоя́,/ со умиле́нием и ве́рою вопие́м ти:/ преподо́бне о́тче Полика́рпе,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Молитва

О, па́стырю до́брый, наста́вниче неусы́пный, преподо́бне о́тче Полика́рпе! Ты, от мяте́жа ми́ра сего́ изше́д, отверже́нием благ преходя́щих ева́нгельски Христу́ после́довал еси́ и, равноа́нгельное житие́ пожи́в, Безпло́тных по́чести сподо́бился еси́. Сего́ ра́ди, любо́вь твою́ к лю́дем памяту́юще, я́ко ча́да ко отцу́, к тебе́ прибега́ем и со умиле́нием мо́лимся: о преподо́бне уго́дниче Бо́жий, изба́ви от вся́каго наве́та вра́жия гра́ды и ве́си земли́ на́шея и не оста́ви заступле́нием твои́м нас, немощны́х, грехми́ и скорбьми́ мно́гими обремене́нных. Умоли́ Христа́ Бо́га на́шего дарова́ти нам по́мыслов мир, от па́губных страсте́й и вся́кия скве́рны воздержа́ние, братолю́бие долготерпели́вное, благоче́стие же нелицеме́рное, да не во зло обрати́м блага́я, нам свы́ше при́сно посыла́емая. Моли́ся, преблаже́нне, да озари́тся ум наш све́том лица́ Бо́жия, да укрепи́тся благода́тию Госпо́днею произволе́ние на́ше, да, в зако́не Христо́ве утверди́вшеся, неле́ностно по пути́ за́поведей святы́х потече́м. Осени́ го́рним твои́м благослове́нием нас и всех, в ско́рбех су́щих, боле́зньми душе́вными и теле́сными одержи́мых, исцеле́ние, утеше́ние и избавле́ние тем да́руя; над все́ми же си́ми испроси́ нам свы́ше дух кро́тости и смиренному́дрия, дух терпе́ния и покая́ния, да про́чее вре́мя жития́ на́шего в ве́ре и сокруше́нии серде́чнем поживе́м и та́ко в час сконча́ния на́шего благода́рне восхва́лим просла́вльшаго тя Го́спода, Безнача́льнаго Отца́, Единоро́днаго Его́ Сы́на и Единосу́щнаго Всеблага́го Ду́ха, Тро́ицу Неразде́льную, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание:

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Полика́рпе,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов/ и собесе́дниче А́нгелов.

Тексты тропаря, кондака, молитвы и величания утверждены на заседании Священного Синода 8 декабря 2020 года (журнал № 99).

Ин кондак, глас 4:

Я́коже оте́ц духо́вно, князь чу́вственно,/ лю́дем Росси́йским яви́лся еси́, преподо́бне Полика́рпе:/ мудрова́ние бо и сла́ву мирску́ю презре́в,/ Боже́ственным зако́ном после́довал еси́,/ мона́хом же был тве́рдое укрепле́ние и свети́льник све́тел,/ те́мже восхваля́юще честну́ю па́мять твою́, зове́м ти: // моли́ Христа́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.


Назад к списку