ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Аристоклию (Амвросиеву), Афонскому, Московскому чудотворцу (тропарь, кондак и молитва)

Тропарь, глас 4:

На Святе́й горе́ Афо́нской духо́вне утверди́вся,/ я́ко звезда́ пресве́тлая, во гра́де Москве́ просия́л еси́,/ Ду́ха же Свята́го благода́ть стяжа́в,/ мир Христо́в в души́ твое́й восприя́л еси́,/ преподо́бне о́тче Аристо́клие,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Я́ко звезда́ на тве́рди небе́сней возсия́л еси́/ и, путь многотру́днаго мона́шескаго жития́ проше́д,/ по́двигами доброде́телей вене́ц нетле́нный стяжа́л еси́,/ те́мже и Христо́с Бог да́ром чуде́с обогати́ тя./ Помина́й нас, чту́щих святу́ю па́мять твою́, преподо́бне о́тче Аристо́клие,// горы́ Афо́нския похвало́ и земли́ Ру́сския украше́ние.

Текст тропаря и кондака утвержден решением Священного Синода от 9 июля 2019 года (журнал № 82).

Молитва

О, святы́й уго́дниче Бо́жий и пресла́вный ста́рче Аристо́клие, святы́я горы́ Афо́нския подви́жниче и гра́да Москвы́ неуста́нный моли́твенниче! Приле́жно чту́ще твою́ честну́ю па́мять, припа́даем к святы́м твои́м моще́м и те́пле вопие́м: при́зри на нас, чад твои́х духо́вных, и́щущих в беда́х твоея́ по́мощи и заступле́ния, в боле́знех душе́вных и теле́сных исцеле́ния, в ско́рбех утеше́ние и вразумле́ние. Сотвори́ твои́ми моли́твами на́шу ве́ру непоколеби́му, да е́ю спаса́емся от вся́кия напа́сти и де́йства вра́жия, соблюди́ на́шу наде́жду непосты́дну, да не впаде́м в уны́ние в час злых искуше́ний, потщи́ся возгрева́ти в нас, малоду́шных и немощны́х, любо́вь нелицеме́рну, да не всу́е подъе́млем труды́ христиа́нскаго по́двига и во след Христа́ гряду́ще добропобе́дно понесе́м крест на́шего земна́го жития́, ты бо обеща́лся еси́ по кончи́не свое́й слы́шати проше́ния вся́каго, а́ще с ве́рою прии́дет к ме́сту твоего́ упокое́ния. И ны́не по прославле́нии тя Це́рковию Бо́жиею ра́ка твои́х честны́х моще́й яви́ся зало́гом твоея́ любве́ и попече́ния о нас, ча́ющих твоего́ предста́тельства пред престо́лом Царя́ Небе́снаго. Испроси́ у Бо́га Вседержи́теля стране́ на́шей мир и тишину́, па́стырем му́дрое окормле́ние, мона́шествующим обе́тов соблюде́ние, наро́ду на́шему благоче́стие и вся, я́же ко спасе́нию поле́зная. Не премолчи́ о нас моли́тися в Тро́ице сла́вимому Бо́гу, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку