ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Анатолию Оптинскому, младшему (Потапову) (тропарь, кондаки и молитва)

Тропaрь, глaс 2:

Блаже́н еси́, уте́шителю О́птинский Анато́лие,/ яви́ бо Дух Святы́й тя прему́дра наста́вника/ и ве́ры тве́рдаго испове́дника./ Сего́ ра́ди зове́м ти:/ уте́ши ду́ши на́ша смяте́нныя/ и мрак безбо́жия разори́// твои́ми к Бо́гу моли́твами.

Кондак, глас 2:

Крест Госпо́день усе́рдно восприи́м,/ о́тче богому́дре Анато́лие,/ Христу́ до сме́рти после́довати возжеле́л еси́,/ испове́дниче и́стины до́блий// и благода́ти сосу́де преди́вный.

Священный Синод на заседании 16-17 июля 2020 года (журнал № 34) утвердил к общецерковному богослужебному употреблению тексты тропаря и кондака преподобному Анатолию Оптинскому младшему.

Ин кондак, глас 4:

Поле́зная души́ твое́й взыску́я,/ во оде́жду и́ночества обле́клся еси́,/ кро́тости же и смире́нию Госпо́дню подража́я,/ Небе́сным жи́телем уподо́бился еси́/ и, до́брый наста́вник и́ноком быв,/ благоче́стия ве́лий побо́рник яви́лся еси́,/ преподо́бне о́тче наш Анато́лие,/ моли́ Христа́ Бо́га // спасти́ся душа́м на́шим.

Молитва

О, пречестна́я главо́ и Уте́шителя богоприя́тное селе́ние, богому́дре о́тче наш Анато́лие. Ты Го́сподеви порабо́тал еси́ со стра́хом и за́поведи Его́ испо́лнил еси́ неле́ностно. Сего́ ра́ди дарова́ньми разли́чными испо́лни твою́ ду́шу Христо́с, наипа́че же излия́ на тя дар Боже́ственного утеше́ния. И́мже мно́гия лю́ди обреме́нныя го́рем, страда́ньми и беда́ми, я́ко оте́ц милосе́рдый уте́шил и ободри́л еси́, и мно́гия ду́ши в годи́ну гоне́ний на Це́рковь Ру́сскую спасл еси́ от искуше́ний и заблужде́ний. Те́мже ве́дуще тя и по сме́рти жи́ва, и мы обурева́емии многоразли́чными беда́ми и скорбя́ми еще́ же и страстя́ми, к тебе́ припа́даем и ми́лостивно про́сим: посети́ ста́до твое́ е́же умно́жи Христо́с твои́ми моли́твами и су́щим в тебе́ дарова́нием утеше́ния, уста́ви бу́рю негодова́ния Бо́жия я́же грехо́в ра́ди на́ших на ны дви́жимую, уте́ши озло́бленныя лю́ди, даждь осла́бу изнемо́гшим от искуше́ний злохи́троснаго зми́я и от непоме́рных собла́знов спаси́ нас погиба́ющих.

[*] Наипа́че же моли́ Го́спода Вседержи́теля да изба́вит нас от обольще́ния богоме́рзкаго и зла́го анти́христа близгряду́щаго, и укры́ет нас от се́тей его́ в сокрове́нной пусты́ни своего́ спасе́ния. Да пода́ст нам кре́пость и му́жество тве́рдаго испове́дания и́мене Его́ свята́го, да не отсту́пим стра́ха ра́ди диа́вольскаго и не отрече́мся от Спаси́теля и Искупи́теля на́шего и от святы́я Его́ Це́ркве. Но да пода́ст нам день и нощь плач и сле́зы о гресе́х на́ших е́же поми́ловатися нам на Стра́шнем Суде́ Его́, по твои́м богоуго́дным о́тче моли́твам. Ами́нь.

[*] Отселе идет перефраз молитвы, которую составил сам преподобный старец Анатолий.


Назад к списку