ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Василиску Сибирскому (тропари, кондаки, молитва и величание)

Тропарь, глас 4:

Я́ко изде́тска Христа́ возлюби́в, преподо́бне, Тому́ любо́вию чрез все́ житие́ после́довал еси́. В пусты́ню Сиби́рскую всели́вся, непреста́нную моли́тву Христу́ возлю́бленному приноси́л еси́. Помина́й на́с, ча́д твои́х, преподо́бне Васили́сче, с любо́вию притека́ющих к тебе́ и чту́щих святу́ю па́мять твою́.

Ин тропарь, глас 4:

Христа́ изде́тска возлюби́в, преподо́бне,/ Тому́ Еди́ному порабо́тати вожделе́л еси́/ и, в пусты́ню Сиби́рскую всели́вся,/ дар непреста́нныя моли́твы стяжа́л еси́./ Мы же, чтуще́ сла́вныя по́двиги твоя́,/ с любо́вию вопие́м ти:// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 8:

Земли́ Сиби́рския процвете́ние,/ ю́же безмо́лвия по́двигом озари́л еси́,/ житие́ пусты́нное до конца́ возлюби́в, блаже́нне,/ и, я́ко би́сер многоце́нный,/ серде́чныя моли́твы да́р от Го́спода стяжа́л еси́,/ и на́м в насле́дие сие́ сокро́вище яви́л еси́,/ да во спасе́ние его́ прие́млюще, вопие́м ти́:// преподо́бне Васили́сче о́тче на́ш.

Ин тропарь, глас 8:

Земли́ Сиби́рския процвете́ние,/ серде́чныя моли́твы иску́сный де́лателю,/ и́ноком изве́стнейшее пра́вило,/ всем притека́ющим до́брый наста́вниче,/ преподо́бне о́тче Васили́сче,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Возложи́х себе́ от ра́нней ю́ности, да́же из де́тства твоего́, преподо́бне о́тче Васили́сче, после́довал еси́ Христу́, любо́вию возгрева́яся и моли́тву непреста́нную чрез все́ житие́ Тому́ приноси́л еси́. Те́м же Госпо́дь упоко́й и се́рдце твое́, моли́твенника вели́ка яви́, гре́шным непостижи́маго.

Ин кондак, глас 4:

В пусты́ню безлю́дную от сла́вы мирски́я удали́вся,/ у́мнаго де́лания высоты́ смире́нием дости́гл еси́,/ те́плою любо́вию ко Христу́ просира́яся,/ сла́дость непреста́нныя моли́твы се́рдцем позна́л еси́./ Те́мже сосу́д Ду́ха Свята́го яви́вся,/ вся концы́ земли́ Сиби́рския освяти́л еси́,/ богоно́сне о́тче Васили́сче,// моли́ Всеще́драго Бо́га,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Ин кондак, глас 4:

Пусты́нею ди́кою от сла́вы мирски́я утае́нный,/ у́мнаго де́лания высоты́ смире́нием дости́гл еси́:/ те́плою любо́вию ко Христу́ простира́яся,/ моли́твенную сла́дость я́ко ми́ро се́рдцем источа́л еси́,/ те́мже боже́ственная благода́ть в тебе́ явля́емая/ облиста́ всея́ Сиби́ри концы́,/ пустынножи́телю Васили́сче,/ моли́ всеще́драго Бо́га// души́ спасе́ние на́м дарова́ти.

Молитва

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Васили́сче! Не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х твои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. Помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х. Моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя. Помина́й нас недосто́йных у престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу: и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши. Не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и мо́щи твоя́ сокрове́ны бы́ша на земли́, но свята́я твоя́ душа́ со А́нгельскими во́инствы, со Безпло́тными ли́ки, с Небе́сными Си́лами, у Престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся. Ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя муки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Васили́сче,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов // и собесе́дниче А́нгелов.


Назад к списку