ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Корнилию, игумену Палеостровскому, Олонецкому (тропарь, кондак и молитва)

Тропарь, глас 5:

От ю́ности, прему́дре, приле́жно подвиза́вся,/ от Бо́га наставля́емь,/ оте́чество свое́ оста́вль - град Псков,/ и всели́ся в пусты́ню,/ во ото́це вели́каго е́зера Оне́га,/ и́ноки собра́ му́дре/ и извеще́нием Свята́го Ду́ха оби́тель согради́/ и храм созда́ Пресвяте́й Богоро́дице/ в похвалу́ Рождества́ Ея́,/ струя́ми же слез твои́х/ безпло́тныя враги́ погрузи́л еси́/ и жития́ твоего́ целому́дрием со а́нгельскими ли́ки совокупи́ся,/ преподо́бне о́тче Корни́лие,/ с ни́миже Христа́ Бо́га моли́// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3:

Я́ко А́нгел во пло́ти, на земли́ показа́ся,/ поще́нием насажде́н быв, преподо́бне о́тче Корни́лие,/ наста́вник и́ноком мно́гим был еси́,/ сего́ ра́ди вопие́м ти:// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Молитва

О преподо́бне о́тче наш Корни́лие, вели́кий уго́дниче Бо́жий и ско́рый в беда́х предста́телю! Не забу́ди, я́коже обеща́лся еси́, посеща́ти нас, чад свои́х; а́ще бо те́лом от нас и отше́л еси́, но ду́хом с на́ми пребыва́еши. Мо́лимся у́бо тебе́, о преподо́бне о́тче Корни́лие, бу́ди предста́тель за ны, гре́шныя рабы́ своя́, ко Го́споду Иису́су Христу́ и Пречи́стей Его́ Богома́тери, Влады́чице на́шей Богоро́дице, да изба́вимся от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́ и меча́, от наше́ствия иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, от напра́сныя сме́рти и от всех враго́в ви́димых и неви́димых. О преподо́бне о́тче Корни́лие! Услы́ши нас, гре́шных рабо́в свои́х, моля́щихся тебе́, изря́днее же в час сей со слеза́ми припа́дающих к тебе́: не отри́ни нас от своего́ заступле́ния: а́ще бо и гре́шнии есмы́, но с ве́рою притека́ем к честно́му твоему́ гро́бу и с любо́вию облобыза́юще честну́ю твою́ ико́ну, уми́льно зове́м: приими́ от нас, недосто́йных, моли́тву сию́, я́ко кади́ло благово́нное, я́ко же́ртву благоприя́тну, и умерщвле́нныя на́ша ду́ши злы́ми де́лы и по́мыслы оживи́, преподо́бне, и просвети́ на́ша о́чи серде́чныя, я́коже и деви́це Ага́фии исцели́л еси́ десно́е о́ко, и зре́ти сотвори́л, и Бори́су стра́ждущему во сне яви́лся еси́, и, от разслабле́ния здра́ва соде́лавши, во и́ноческий о́браз приве́л еси́ его́, та́кожде и нас, содержи́мых у́зами вра́жиими, и́миже связа́ нас зло́е на́ше произволе́ние, исто́ргни из глубины́ прегреше́ний на́ших и к пути́ покая́ния наста́ви, и от се́ти диа́воли разреши́ ми́лостивным свои́м предста́тельством. Ами́нь.


Назад к списку