ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Арсению Комельскому, Вологодскому (тропарь, кондак и молитва)

Тропарь, глас 4:

Удали́вся ми́ра, и водвори́вся в пусты́ню,/ и ту подвиза́вся до́брым по́двигом,/ посто́м, и моли́твами, и мно́гим терпе́нием,/ и жив показа́л еси́ мно́гая чудеса́,/ и по преставле́нии свое́м источа́еши разли́чная исцеле́ния/ с ве́рою приходя́щим к честно́му гро́бу твоему́,/ Арсе́ние, о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Жите́йския молвы́ отбе́г,/ и в пусты́ню всели́лся еси́,/ и та́мо житие́м жесто́ким пожи́л еси́,/ и зве́ря свире́паго а́ркуда моли́твами укроти́л еси́,/ и мно́гим был еси́ наста́вник ко спасе́нию,/ и того́ ра́ди получи́л еси́ жизнь ве́чную на Небесе́х./ Всегда́ зря Святу́ю Тро́ицу,/ моли́ изба́витися нам от бед, да зове́м ти:// ра́дуйся, о́тче наш Арсе́ние, пусты́нный жи́телю.

Молитва

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, и преблаже́нный а́вво Арсе́ние Вели́кий! Не забу́ди ни́щих свои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х твои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. Помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х: моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́. Не премолчи́ за ны ко Го́споду и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих. Помяни́ нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас Христу́ Бо́гу, дана́ бо тебе́ благода́ть за ны моли́тися. Не мним тя су́ща ме́ртва, а́ще те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти у́бо жив сый пребыва́еши: не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́й нас от стрел вра́жиих, и вся́кия пре́лести бесо́вския, и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый! А́ще моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма и ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ душа́, со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с Небе́сными си́лами, у Престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся. Те́мже к тебе́ припа́даем, и тебе́ мо́лим, и тебе́ ми́ли ся де́ем, моли́ся о нас всеси́льному Бо́гу о спасе́нии душ на́ших, испроси́ нам вре́мя на покая́ние, и е́же невозбра́нным прейти́ от земли́ на Не́бо, мыта́рств же го́рьких возду́шных князе́й и ве́чныя му́ки изба́витися, и Небе́сному Ца́рствию насле́дникам бы́ти, со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку