ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Феодору, князю Острожскому, Печерскому (тропари, кондак и молитва)

Тропарь, глас 7:

Преобрази́л еси́ земна́го княже́ния сла́ву / во и́ночества о́браз смире́нный, / и вме́сто враго́в ви́димых / на неви́димыя ополчи́лся еси́, / и, обою́ победи́тель кра́сен явля́яся, / еди́н от чудотво́рец Пече́рских показа́лся еси́; / те́мже и нам ре́вности Бо́жия дар испроси́, / братолю́бием сердца́ на́ша просвети́ // и ко спасе́нию ве́чному стези́ на́ша, Фео́доре блаже́нне, напра́ви.

Ин тропарь, глас 4:

Кня́жеских дароноше́ний и всего́ су́етствия мирска́го спе́шне отве́ргся,/ Бо́жиих же дарова́ний, прему́дре Фео́доре, преи́скренне сподо́битися жела́я,/ прия́л еси́ и́ноческий о́браз/ и, в нем смире́нным послуша́нием и безмо́лвным житие́м Царю́ Небе́сному благоугожда́я,/ получи́л еси́ от Него́ безсме́ртныя да́ры,/ и́хже и нам, чту́щим тя,// получи́ти моли́ся.

Ин тропарь, глас 4:

Я́ко благочести́ваго ко́рене пречестна́я о́трасль был еси́,/ блаже́нне Фео́доре,/ яви́ бо тя Христо́с/ я́ко вои́стинну богодарова́нное сокро́вище Волы́нстей земли́,/ но́ваго побо́рника ве́ры Правосла́вныя,/ и наро́ду росси́йскому пресла́вна и благоприя́тна./ Те́мже ны́не, плоды́ светоно́сных трудо́в твои́х/ в стране́ на́шей под се́нию Святы́я Це́ркве Правосла́вныя наслажда́ющеся,/ хва́лим Го́спода,/ дарова́вшаго тебе́ си́лу и кре́пость на сопроти́вныя,/ Его́же моли́ спасти́ оте́чество твое́,/ и держа́ве сро́дник твои́х богоуго́дней бы́ти,// и сыново́м росси́йским спасти́ся.

Кондак, глас 4:

Красоты́ ри́зныя возгнуша́вшагося/ и бога́тства тле́ннаго со благодаре́нием отве́ргшагося,/ в ри́зу же безстра́стия обле́кшагося/ и бога́тому в щедро́тах Христу́ возсле́довавшаго,/ прииди́те, ве́рнии, восхва́лим Фео́дора достосла́вна,/ я́ко моля́щася непреста́нно// о душа́х на́ших.

Молитва первая

Вои́нствование земно́е на духо́вную брань преложи́вый и о лю́дех свои́х до́брое попече́ние показа́вый, блаже́нне Фео́доре преподо́бне. К тебе́ в смяте́нии серде́ц на́ших днесь прибега́ем и твоея́ по́мощи стране́ на́шей и душа́м на́шим смире́нно проси́ти дерза́ем, ве́мы, уго́дниче Бо́жий, я́ко малоду́шие на́ше и ле́ность духо́вная дале́че от твоея́ па́жити ны отрева́ет и вся́каго омерзе́ния досто́йны ны соде́ловает, но милосе́рдие твое́ ко врага́м и преда́телем твои́м помина́юще, и́мже па́ки защи́тник яви́лся еси́, ра́внаго милосе́рдия твоего́ и нам, недосто́йным, мо́лим. Ты у́бо, уго́дниче Христо́в, от ага́рян разоре́нную зе́млю на́шу и от инове́рных подавля́ему жа́лостию и любо́вию объе́мля, па́ки к бо́дренному житию́ ве́рныя призва́л еси́, ели́ко во́инскими побе́дами, толи́ко и моли́твою и о́бразом жития́ своего́, а́ки све́щник златы́й, блиста́яся. Ты, мирска́го жития́ суету́ оста́вль, сам у́бо о душе́ свое́й попече́ние в пеще́рном уедине́нии преда́лся еси́, земли́ же на́шея попече́ние и исцеле́ние сла́вному ро́ду твоему́ запове́дал еси́, и та́ко преде́л свой еще́ на две́сте лет и вя́щше по кончи́не твоея́ от сете́й ерети́ческих огради́л еси́. Ты дале́че су́щее единокро́вное нам пле́мя че́шское ко Правосла́вней ве́ре приближа́ти тща́лся еси́ и от лати́нскаго наше́ствия огражда́л еси́. Ты и ны́не, на Небесе́х душе́ю со А́нгелы водворя́яся, нетле́нным же те́лом посреде́ нас почива́яй, на́ша не отри́ни гла́сы ско́рбныя, но моли́твенный плач согреша́ющих сыно́в земли́ на́шея услы́ши. Согре­ши́хом бо и непра́вдовахом и от заве́т Бо́жиих отступи́хом, в развра­ще́нныя обы́чаи зле впадо́хом, и е́же еди́но на потре́бу есть, душ на́ших спасе́ние, небреже́ние оста́вихом, тебе́ в Бо́зе пра́вда и сла́ва, о́тче преподо́бне, нам же стыде́ние лица́. Оба́че ели́ко грешне́йшии яви́хомся толи́ко вя́щшаго сострада́ния твоего́ тре́буем и в покая́нии зове́м ти си́це: твоея́ неистощи́мыя любве́ луч нам ниспосли́, гнев Бо́жий, пра́ведно на ны дви́жимый, моли́твою твое́ю от нас отведи́, спаси́тельную благода́ть Его́ к нам, недосто́йным, предста́тельством твои́м низведи́ и от грехо́вныя бе́здны к высоте́ покая́ния нас возведи́, да та́ко и мы житие́ свое́ испра́вити потщи́мся, кре́пость земли́ на́шея па́ки обновля́ти на́чнем, враго́в же ве́ры Христо́вы и злых преле́стников безбоя́зненно отража́ти сло́вом и житие́м возревну́ем и Спаси́теля на́шего со все́ми святы́ми благо­да́рно воспева́ти бу́дем, сла́вяще Его́ со Отце́м и Святы́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О преподо́бне о́тче Фео́доре, земли́ Волы́нския похвало́ и прибе́жище, святы́я же Ла́вры Пече́рския сла́во и украше́ние! При́зри на предстоя́щыя лю́ди, твоея́ по́мощи с ве́рою прося́щия и согреше́ния своя́ тебе́ испове́дающия, приими́ тех усе́рдныя моли́твы и от вся́кия ско́рби и ну́жды предста́тельством твои́м изба́ви. Помози́ нам, уго́дниче Бо́жий, в ми́ре и покая́нии житие́ на́ше зде проводи́ти, во благополу́чии памятова́ние о за́поведех Бо́жиих всеми́рно храни́ти, в беда́х же от ро́пота и уны́ния огражда́тися, оба́че и по́мыслом лу́чшим сердца́ на́ша испо́лни, да твоего́ благоутро́бия и я́же о ве́ре ре́вности подража́тели бы́вше, о́ных сподо́бимся ве́чных благ, и́миже днесь украша́яся, моли́твы о спасе́нии на́шем возно́сиши ко Го́споду, Ему́же сла́ва подоба́ет Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку