ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Пимену Многоболезненному, Печерскому (тропарь, кондак и молитва)

Тропарь, глас 5:

Богоно́снаго Анто́ния смиренному́дрием подража́я, / терпе́нием И́ову подо́бяся, / не исцеле́ния от боле́зни, но па́че протяже́ния тоя́ / жела́л еси́ себе́, терпеливоду́шне Пи́мене, / да не ка́ко, здрав быв / и от ме́ста сего́ роди́тельми исто́ржен, / сожи́тия преподо́бных и чи́на их лиши́шися, / тем па́че наде́жды от сами́х А́нгел постриже́н был еси́, / с ни́миже моли́ Христа́ Бо́га // спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 6:

Долговре́менную боле́знь благода́рне претерпе́вшаго,/ прииди́те, соше́дшеся, восхва́лим Пи́мена многотерпели́ваго,/ и́же бо иногда́ за смрад в боле́зни бе гнуша́емь,/ сей ны́не благоуха́ние испуща́ет/ с ве́рою к ра́це моще́й его́ приходя́щим/ и прого́нит злосмра́дие страсте́й от вопию́щих:// прииди́, Пи́мене, к нам, и ничто́же успе́ет враг на ны.

Молитва

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Пи́мене! Не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с Небе́сными си́лами, у Престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку