ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Макарию Оредежскому, Новгородскому (тропарь, кондак и молитва)

Тропарь, глас 8:

Слез твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и я́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́, / и был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́, Мака́рие, о́тче наш,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Чистото́ю душе́вною боже́ственно вооружи́вся/ и непреста́нныя моли́твы, я́ко копие́, вручи́в кре́пко,/ побо́л еси́ бесо́вская ополче́ния, Мака́рие, о́тче наш,// моли́ непреста́нно о всех нас.

Молитва

О свяще́нная главо́, земны́й а́нгеле и Небе́сный челове́че, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Мака́рие! Припа́даем к тебе́ с ве́рою и любо́вию и мо́лимтися приле́жно: яви́ нам смире́нным и гре́шным, свято́е твое́ заступле́ние; се бо грех ра́ди на́ших, не и́мамы свобо́ды чад Бо́жиих проси́ти о потре́бах на́ших Го́спода Влады́ку на́шего, но тебе́, моли́твенника благоприя́тнаго, к Нему́ предлага́ем и про́сим тя со усе́рдием мно́гим: испроси́ нам у бла́гости Его́ благопотре́бные да́ры душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву, наде́жду спасе́ния несумне́нну, любо́вь ко всем нелицеме́рну, в искуше́ниях му́жество, в злострада́ниях терпе́ние, в моли́твах постоя́нство, душ и теле́с здра́вие, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, жите́йских потре́б дово́льство, ми́рное и безмяте́жное житие́, благу́ю христиа́нскую кончи́ну, и до́брый отве́т на стра́шнем Суде́ Христо́ви. Испроси́, уго́дниче Бо́жий, у Царя́ ца́рствующих и Го́спода госпо́дствующих всем правосла́вным христиа́ном здра́вие, спасе́ние и на враги́ одоле́ние, Це́ркви Ру́сстей мир, тишину́ и благострое́ние. Не забу́ди, преподо́бне о́тче, и пусты́нное ме́сто по́двигов твои́х, но благоволи́ о нем и просла́ви е́ чудотворе́нии твои́ми, и всех приходя́щих на поклоне́ние моще́м твои́м святы́м, от искуше́ний диа́вольских и вся́каго зла ми́лостиво изба́ви. Ей, чудотво́рче Святы́й, не лиши́ нас по́мощи твоея́ Небе́сныя, но моли́твами твои́ми всех нас, приведи́ в приста́нище спасе́ния, и насле́дники яви́ нас бы́ти всесве́тлаго Ца́рствия Христо́ва, да пое́м и сла́вим неизрече́нныя щедро́ты Человеколю́бца Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ свято́е оте́ческое заступле́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку