ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Еразму Печерскому, в Ближних пещерах (тропарь и кондак)

Тропарь, глас 4:

Благоле́пие до́му Госпо́дня любя́,/ расточи́л еси́ неща́дно име́ние твое́ во украше́ние того́,/ преподо́бне Ера́зме,/ тем ны́не живя́ в дому́ Госпо́дни на Небеси́,// моли́ и нам освяти́тися в жили́ще Госпо́дне.

Кондак, глас 8:

Украси́вый це́рковь Богома́тере/ расточе́нием име́ния ти на сие́ ико́нами, Ера́зме сла́вне,/ себе́ же о том нераска́янием;/ пода́ждь и нам расточе́нием грехо́в свои́х/ и покая́ния лепото́ю украси́вшимся// це́рковию све́тлою Ду́хови Свято́му яви́тися.


Назад к списку