ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобной Ангелине, деспотиссе Сербской (тропарь, кондак, молитва и величание)

Тропарь, глас 8:

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся, е́же по о́бразу,/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́/ и, де́ющи, учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́, ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Ангели́но, дух твой.

Кондак, глас 8:

Вы́шняго живота́ жела́ющи сподо́битися,/ ни́жнюю пи́щу тща́тельно оста́вила еси́,/ и бога́тство твое́ расточи́ла еси́ ни́щим,/ и Небе́сное бога́тство прия́ла еси́,/ и по сме́рти нас освяща́еши,/ и чудеса́ твоя́, всехва́льная Ангели́но, источа́еши./ Те́мже твое́ успе́ние свято́е почита́ем, взыва́юще:// ра́дуйся, ма́ти прехва́льная.

Молитва

О, вели́кая уго́дница Христо́ва и пресла́вная ма́ти на́ша Ангели́но! Ты́ на небеси́ душе́ю свое́ю у Престо́ла Бо́жия предстои́ши и славосло́вие Ему́ непреста́нно возно́сиши, обрати́ взо́р сво́й на на́с си́рых и скорбя́щих и помоли́ся за на́с ко Го́споду, да наста́вит на́с на пу́ть и́стины и благоче́стия, ко́им возмо́жем и мы́ по сконча́нии жития́ на́шего в Оте́чество на́ше небе́сное взы́ти и с тобо́ю Бо́гу поклони́тися. Е́й, преподо́бная на́ша ма́ти, зри́ши с небеси́, я́ко вре́мя тя́жкое безбо́жное наста́ и ду́ши на́ша ско́рбию испо́лнишася. Не́сть спаса́ющаго, не́сть помога́ющаго, то́кмо Бо́г Еди́ный, на Него́ же упова́ем и Ему́ же сла́ву возсыла́ем со Отце́м и Сы́ном и Святы́м Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бная ма́ти Ангели́но,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас // Христа́ Бо́га на́шего.


Назад к списку