ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Авраамию, Галичскому, Чухломскому, Городецкому, игумену (тропарь, кондак, молитва и величание)

Тропарь, глас 4:

От мирска́го мяте́жа изше́д,/ в ти́хое приста́нище, преподо́бнаго Се́ргия оби́тель, прите́кл еси́,/ и та́мо равноа́нгельное житие́ пожи́в,/ во страну́ Га́личскую прише́л еси́,/ иде́же, ве́ру Христо́ву насажда́я/ и новокреще́нныя лю́ди от суеве́рий пога́нских очища́я,/ мно́ги и вели́ки по́двиги подъя́л еси́,/ и, оби́тели четы́ре созда́в,/ и́ноков ли́ки до́бре упа́сл еси́/ и ко Христу́ Спа́су приве́л еси́,// Его́же моли́, преподо́бне о́тче Авраа́мие, спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

Во оби́тели Се́ргия преподо́бнаго житию́ и́ноческому до́бре навы́к/ вя́щшаго ра́ди безмо́лвия и по́двига/ в пусты́ню удали́литися возжеле́л еси́,/ и, Ду́хом Бо́жиим води́мь,/ в преде́лы земли́ Га́личския прише́л еси́,/ и та́мо в пусты́ни ико́ну Ма́тере Госпо́дни чуде́сно обре́л еси́,/ с Не́юже вели́кия и сла́вная соверши́в,/ да́же до преде́л Чу́хломских дости́гл еси́/ и отсю́ду в ра́йския оби́тели всели́лся еси́,// Авраа́мие Богоно́сне, о́тче на́ш.

Молитва

О, пречестна́я и свяще́нная главо́, о́тче преблаже́нне а́вво Авраа́мие! Не забу́ди ни́щих свои́х до конца́, но помина́й нас во святы́х свои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. Помяни́ ста́до свое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти нас, чад свои́х. Моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти своя́ духо́вныя, я́ко име́я дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны, вопия́ ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя, но помина́й недосто́йных у престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, я́ко дана́ тебе́ бысть благода́ть моли́тися за ны. Не мним бо тя ме́ртва су́ща: а́ще бо и те́лом преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти у́бо жив сый, пребыва́еши неотсту́пно от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки и с Небе́сными си́лами у Престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся. Нам бо тя ве́дущим вои́стинну и по сме́рти я́ко жи́ву ти су́щу, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся, е́же моли́тися о нас всеси́льному Бо́гу о по́льзе душ на́ших и испроси́ти вре́мя на покая́ние и невозбра́нно преити́ от земли́ на Не́бо, мыта́рств же го́рьких, бесо́в, возду́шных князе́й и ве́чныя му́ки изба́витися и Небе́сному Ца́рствию насле́дником бы́ти со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со безнача́льным Его́ Отце́м и с пресвяты́м и животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Авраа́мие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов // и собесе́дниче А́нгелов.


Назад к списку