ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Марону, пустыннику Сирийскому (тропари и кондак и молитва)

Тропарь, глас 8:

Я́ко незаходи́мое со́лнце возсия́ нам днесь/ светоза́рными твои́ми моли́твами, преподо́бне о́тче наш Ма́роне,/ и́же не́кия горы́ дости́гл/ и та́мо на ней живу́щими нечести́выми чтом бысть,/ за превосходя́щую твою́ к Бо́гу доброде́тель,/ и та́мо обре́т тре́бище и́дольское. Бо́гу освяти́в, в нем пребыва́л еси́,/ и ви́дев Человеколю́бец Бог твой по́двиг и труды́,/ дарова́ тебе́ дар Свой,/ и́мже пронесе́ся и́мя твое́ в челове́цех,/ цели́ти ско́рби, огне́вицу и тряса́вицу прибега́ющим к тебе́ с ве́рою./ Те́мже и зове́м ти:/ ра́дуйся, цели́телю наш ско́рый;/ ра́дуйся, засту́пниче наш те́плый,/ предстои́ши бо у Пресвяты́я Тро́ицы,/ моли́ся Той о призыва́ющих и́мя твое́ свято́е,// да изба́вит от сих тя́жких скорбе́й и спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 4:

Пресве́тлое житие́ твое́, о́тче Ма́роне,/ А́нгелы удиви́ло есть,/ и бесо́вская шата́ния я́ве устраши́./ Ве́рных же собра́ния све́тло украси́./ К Небе́сному Христо́ву жили́щу, повелева́я ше́ствовати всегда́./ Его́же моли́ от тли и бед изба́витися,// ве́рою творя́щим всечестну́ю па́мять твою́.

Ин тропарь, глас 2:

Фарисе́йскаго тщесла́вия удаля́яся,/ преподо́бне о́тче наш Ма́роне,/ на го́ру высо́кую возше́л еси́,/ и та́мо побе́ду показа́л еси́ на диа́вола:/ тре́бище бо бесо́вское обре́т и Бо́гу освяти́в,/ в нем пребы́л еси́,/ моли́твами твои́ми огне́вицу и тряса́вицу утоля́я,/ и бе́сы прогоня́я,/ и от разли́чных неду́г свобожда́я./ Того́ ра́ди, свя́те, моли́ся Христу́ Бо́гу,// да спасе́т ду́ши на́ши.

Кондак, глас 5:

Страсте́й пещь, преподо́бне, угаси́л еси́, воздержа́ния росо́ю./ Дарова́нием обогати́лся еси́ исцеле́ний от Бо́га, Ма́роне,/ прия́л еси́ цели́ти ве́рным боле́зни тя́жкия,/ и бесо́в отгони́ти полки́.// Сего́ ра́ди с весе́лием почита́ем тя.

Молитва

О, возлю́бленная и свяще́нная главо́, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Ма́роне! Назира́й свы́ше ми́лостивно нас гре́шных, и моли́ся Всеще́дрому Влады́це и всех благ Пода́телю Бо́гу о соблюде́нии страны́ на́шея. Бу́ди же моле́бник и о нас гре́шных. К стра́шному Го́споду Савао́фу честны́я своя́ ру́це в час сей простри́, и от Него́ ми́лость и щедро́ты испроси́, и приими́ ны во свое́ хода́тайство и заступле́ние, от всех бед и лю́тых боле́зней нас сохрани́, и от вся́ких страсте́й свободи́, и от нестерпи́мыя и неутиши́мыя огне́вицы и тряса́вицы моли́твами твои́ми изба́ви нас и от нападе́ния бесо́в, от ви́димых и неви́димых враго́в соблюди́, и согреше́ниям на́шим проще́ние испроси́, и спасе́ны Христу́ предста́ви ны, и ми́лостивно, в день Стра́шнаго Суда́, с ра́достию предста́ти нам пред лице́м неизрече́нныя сла́вы Его́, и ми́лостивное призва́ние в Ца́рство Небе́сное от Него́ услы́шати, и в неизрече́нней ра́дости зре́ти пресла́вную Его́ лица́ добро́ту сподо́би благода́тию и человеколю́бием Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́. Я́ко держа́ва Его́ благослове́нна и препросла́вленна, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку