ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Феодосию, столпнику Едесскому (тропарь и кондак)

Тропарь, глас 3:

Пре́жде запе́нся бога́тственною се́тию, я́ко челове́к, / но последи́ нището́ю нестяжа́ния посрами́л еси́ врага́ / и моли́твами твои́ми, честны́й Феодо́сие, / прия́т от Бо́га прозре́ния дар. / Тем и честно́му епи́скопу Фео́дору прорече́ о Святе́й Це́ркви, / е́же на враги́ одоле́ние, // и ны́не моли́ся Христо́ви за чту́щих тя.

Кондак, глас 3:

Прему́дрости Бо́жия науче́нием/ недомы́слимо веща́ние столпа́ глаго́ля,/ от неразу́мных челове́к несмы́слен мня́шеся,/ но от Бо́га па́че прему́др проявля́шеся,/ ди́вный Феодо́сие,/ честна́го бо епи́скопа Фео́дора/ свои́ми словесы́ кре́пце вооружи́в, я́ко во́ина, на церко́вныя враги́,// сего́ ра́ди от Бо́га на Небесе́х прии́м честны́х твои́х трудо́в воздая́ние.


Назад к списку