ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобным Вассиану и Ионе Пертоминским, Соловецким (тропарь, кондак и молитва)

Тропарь, глас 8:

Пре́жде отверже́нием ми́ра,/ я́ко морска́го треволне́ния, избего́сте, отцы́ преподо́бнии,/ по́слежде же, изволе́нием Бо́жиим,/ в вода́х морски́х кончи́ну блаже́нную прия́сте/ и к неболе́зненному поко́ю преста́вистеся от земли́, ра́дующеся./ Тем и по кончи́не от Христа́ Бо́га просла́вистеся чудесы́ оби́льно,/ те́плии в беда́х ве́рным помо́щницы показа́стеся,/ и ны́не на Небесе́х предстоя́ще Престо́лу Христо́ву,/ Вассиа́не преблаже́нне и Ио́но пресла́вне,// моли́теся при́сно о душа́х на́ших.

Кондак, глас 2:

Я́ко сокро́вище бога́тно,/ ве́рным Боже́ственная благода́ть/ из морски́х недр издаде́ мо́щи ва́ша, отцы́ преблаже́ннии,/ и в ме́сте пу́сте це́лы и невреди́мы обрето́шася пресла́вно,/ и та́ко вас ра́ди ны́не сла́вится Бог,/ Ему́же со дерзнове́нием предстоя́ще ны́не на Небесе́х,/ Вассиа́не и Ио́но досточу́днии,// моли́теся непреста́нно о всех нас.

Молитва

О преподо́бнии и всечестни́и отцы́ Вассиа́не и Ио́но, уго́дницы Христо́вы блаже́ннии и чудотво́рцы пресла́внии! По́стничеством Бо́гу пе́рвее угоди́вше и де́лы благоче́стно на земли́ подвиза́вшеся, я́ко свети́ла све́тлая, по сме́рти в ми́ре возсия́вше, просвеща́юще ве́рных чуде́с све́тлостию, вы засту́пницы те́плии показа́стеся. Мно́гих, в ско́рбех и беда́х стра́ждущих и поги́бнути иму́щих, здра́вы сохраня́ете, непослу́шавших же завеща́ния ва́шего и малове́рующих отмсти́тельне наказа́сте, и пре́жде заблу́ждшей жене́ путевожди́ бы́сте, и осле́пшему па́ки прозре́ние дарова́сте. Де́рзостне же косну́вшагося целе́бных моще́й ва́ших напра́сно отри́нусте и, разслабле́нием наказа́вше, поми́ловасте. К сим же и ина́я пресла́вная соде́ласте, и бы́вшее оскуде́ние во оби́тели ва́шей сугу́бо испо́лнисте, соблюда́юще ю́. Мо́лимся у́бо ны́не вам, о преблаже́ннии отцы́, услы́шите моле́ние на́ше, не пре́зрите нас в бе́дах и ско́рбех, призыва́ющих вас ве́рою, бу́дите помо́щницы нам ско́рии и покрови́тели, сохрани́те же во благоде́нствии, ми́ре и тишине́ оте́чество на́ше. К сим же и духо́внаго о вас собра́ния не оста́вите до конца́, посеща́юще я́ всегда́, о преподо́бнии, изоби́лованием вся́цем, и моли́теся при́сно о нас ко Го́споду, да моли́твами ва́шими грехо́в проще́ние полу́чим, и Ца́рствия Небе́снаго сподо́бимся благода́тию Его́, я́ко Тому́ подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку