ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Евфросину Синозерскому, Новгородскому (тропари, кондак и молитва)

Тропарь, глас 4:

От ю́ности твоея́ впери́в ум твой к Бо́гу, / блаже́нне Евфроси́не, / ми́ра же отве́ргся, / всели́лся еси́ в пусты́ню непроходи́мую, / и та́мо, от Го́спода укрепля́емь, / в моли́твах и поще́ниих до́блественне пожи́л еси́, / и жизнь твою́ страда́льчески / убие́нием от сыно́в противле́ния сконча́л еси́, / сего́ ра́ди со преподо́бными и му́ченики венча́лся еси́, / с ни́миже и ны́не предстои́ши Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы. / Сию́ моли́, мо́лим тя, / оставле́ние пода́ти согреше́ний на́ших // и дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Ин тропарь, глас 1:

От ю́ности впери́в ум свой к Бо́гу, / блаже́нне Евфроси́не, / и бе́гая суеты́ ми́ра сего́, / дости́гл еси́ в пусты́ню непроходи́мую, / иде́же Бо́гу, тя укрепля́ющу, / а́нгельское житие́ стяжа́в, / порабо́тал еси́ дово́льно Влады́це своему́ Христу́ / в поще́нии, и в моли́твах, и во всено́щных бде́ниях / и сподо́бился еси́ да́ра Ду́ха Пресвята́го, / е́же прорица́ти бу́дущая, / наставля́я на стезю́ покая́ния / притека́ющих к тебе́ и послу́шающих тя. / Те́мже Всеблаги́й Бог, ви́дя вели́кую твою́ к Себе́ ве́ру, / нелицеме́рную любо́вь и несумне́нную наде́жду, / дарова́ тебе́ не то́чию е́же ве́ровати в Него́, / но е́же и страда́ти по Нем, / егда́ от проти́вных сыно́в в то́йже пусты́ни кровь твоя́ неща́дно излия́ся. / И досе́ле, я́ко А́велева, вопие́т к Бо́гу, / свиде́тельствующу о сем нетле́нием моще́й твои́х. / На ня́же взира́юще, уми́льно вопие́м: / сла́ва Христу́, дарова́вшему тебе́ благода́ть толи́ку, // Его́же и моли́ о нас.

Кондак, глас 8:

Подража́я житию́ дре́вних отце́в, / Богому́дре о́тче Евфроси́не, / красоту́ ми́ра сего́ возненави́дел еси́, / и, в пусты́ню всели́вся, / ве́ру Христо́ву, я́коже щит, в се́рдце твое́ прия́л еси́, / с не́юже изше́л еси́, я́ко до́бр во́ин Царя́ Небе́снаго, / не на брань проти́ву пло́ти и кро́ве, / но на брань проти́ву ко́зней неви́димаго врага́, / и сего́ вознесе́нную горды́ню, / по да́нней тебе́ от Ду́ха Свята́го благода́ти, / глубо́ким смире́нием твои́м низложи́л еси́, / и от Небе́снаго Мздовозда́теля неувяда́емым венце́м побе́ды венча́лся еси́. / Сего́ ра́ди, соше́дшеся любо́вию, вопие́м ти: // ра́дуйся, о́тче Евфроси́не, пусты́нное украше́ние.

Молитва

О святы́й преподобному́чениче Евфроси́не! Услы́ши усе́рдное на́ше, приноси́мое тебе́ моле́ние. Огради́ и сохрани́ святы́ми моли́твами твои́ми весь сию́ и вся ве́си и гра́ды правосла́внаго оте́чества на́шего от гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников, междоусо́бныя бра́ни и смертоно́сныя я́звы, от вся́кия беды́, ско́рби и зла. Умоли́ Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего дарова́ти мир Це́ркви Его́, под зна́мением Креста́ во́инствующей, архипа́стырем и па́стырем на́шим пра́во пра́витии сло́во и́стины Ева́нгельския хада́тайством твои́м помози́ и всем правосла́вным христиа́ном проще́ние согреше́ний их во́льных и нево́льных испроси́, в неду́зех же пребыва́ющим пода́ждь предста́тельством твои́м от неду́гов исцеле́ние, да тебе́ ра́ди сла́вится пречестно́е и великоле́пое и́мя Пресвяты́я Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку