ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Агапиту Печерскому, врачу безмездному (тропарь, кондак и молитва)

Тропарь, глас 5:

Богоно́снаго Анто́ния ревну́я смиренному́дрию,/ а́ки не́киим врачество́м зе́лием сне́дным/ исцеля́л еси́ боля́щия, преподо́бне Агапи́те,/ тем и врача́ неве́рна уве́рив,/ наста́вил еси́ на путь спасе́ния./ Уврачу́й и на́ша боле́зни// и моли́ся Го́сподеви о воспева́ющих тя.

Кондак, глас 6:

Врач сый изря́ден, чу́дне,/ явля́я несумне́нную твою́ ве́ру,/ облича́я же армени́ново неве́рие/ и приводя́ его́ к благоче́стию,/ себе́, близ сме́рти бы́вшу,/ испроси́л еси́ от Бо́га продолже́ние живота́/ и, сим чу́дом того́ уве́рив,/ приве́л еси́ Христо́ви,/ Ему́же в весе́лии предстоя́,// моли́ся о нас, преподо́бне.

Молитва

О всеблаже́нне Агапи́те, земны́й А́нгеле и Небе́сный челове́че! Припа́даем к тебе́ с ве́рою и любо́вию и мо́лим ти ся приле́жно: яви́ нам смире́нным и гре́шным свято́е свое́ заступле́ние; се бо грех ра́ди на́ших не и́мамы свобо́дны чад Бо́жиих проси́ти о потре́бах на́ших Го́спода и Влады́ку на́шего, но тебе́, моли́твенника благоприя́тнаго, к Нему́ предлага́ем и про́сим тя со усе́рдием мно́гим: испроси́ нам от бла́гости Его́ благопотре́бная дары́ душа́м и телесе́м на́шим, ве́ру пра́ву, любо́вь ко всем нелицеме́рну, в злострада́ниих терпе́ние, тя́жкими боле́знями одержи́мым — от неду́гов исцеле́ние, под бре́менем скорбе́й и напа́стей неудобоноси́мых падаю́щих и жития́ своего́ отча́явшихся твои́ми моли́твами получи́ти ско́рое облегче́ние и избавле́ние. Не забу́ди, блаже́нне о́тче, и оби́тель сию́ святу́ю, при́сно тя чту́щую, но соблюди́ ю́ и всех живу́щих и подвиза́ющихся в ней и на поклоне́ние в ню приходя́щих невреди́мыми от искуше́ний диа́вольских и вся́каго зла. Егда́ же приспе́ет на́ше от вре́меннаго сего́ жития́ отше́ствие, и к ве́чности преселе́ние, не лиши́ нас по́мощи твоея́ Небе́сныя, но моли́твами твои́ми всех нас приведи́ в приста́нище спасе́ния и насле́дники яви́ нас бы́ти всесве́тлаго Ца́рствия Христо́ва, да пое́м и сла́вим неизрече́нныя щедро́ты Человеколю́бца Бо́га Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ вку́пе с преподо́бными Анто́нием и Феодо́сием оте́ческое зaступле́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку