ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Геннадию, Костромскому и Любимоградскому чудотворцу (тропарь, кондак и молитва)

Тропарь, глас 4:

Я́ко пустыннолюби́вая го́рлица, / от су́етнаго и многомяте́жнаго ми́ра в пусты́ню удали́вся, / чистото́ю и гове́нием, моли́твами и тружде́нием / просла́вил еси́ Бо́га в душе́ и телеси́ свое́м. / И та́ко благоче́стно пожи́в, / яви́лся еси́, преподо́бне Генна́дие, пусты́ни Любимогра́дския украше́ние, / и́ноком честна́го жития́ о́браз / и те́плый моли́твенник за всех, // притека́ющих к тебе́ с ве́рою.

Кондак, глас 3:

Моли́твою и посто́м, тружде́нием и терпе́нием/ умертви́вый вся́кое пло́ти мудрова́ние,/ чистоты́ сосу́д благоле́пен,/ Боже́ственных даро́в и чуде́с прича́стник,/ и́ноком же до́блий наста́вник был еси́,/ сподвиза́яся блаже́нному Корни́лию, о́тче Богому́дре./ Сего́ ра́ди вопие́м:/ моли́ся ко Го́споду,// да моли́твами твои́ми да́рует мир и спасе́ние душа́м на́шим.

Молитва

Избра́нниче Бо́жий и чудотво́рче, преподо́бный о́тче Генна́дие! От ю́ности твоея́ испо́лнен сый Ду́ха прему́дрости и ра́зума, Ду́ха благоче́стия и стра́ха Госпо́дня, и прии́м вся ору́жия Бо́жия, препоя́сав чре́сла твоя́ и́стиною, обо́лкся в броня́ пра́вды и обув но́зе во угото́вание благовествова́ния ми́ра, над все́ми же восприи́м щит ве́ры, возмо́гл еси́, я́ко добр во́ин Христо́в, вся стре́лы лука́ваго разжже́нныя угаси́ти. Сего́ ра́ди водворя́яся днесь с ли́ками Безпло́тных сил в оби́телях Отца́ Небе́снаго, неувяда́емым венце́м увязе́н еси́ и, предстоя́ Престо́лу Царя́ сла́вы, Го́спода сил, и́маши дерзнове́ние возноси́ти к Нему́ моле́ния и благохвале́ния твоя́. Мы же, окая́ннии, возводя́ из глубины́ зол о́чи и сердца́ на́ша к Го́рнему Сио́ну, Жили́щу Бо́га Иа́ковля, мо́лим тя, преподо́бне Генна́дие: бу́ди засту́пником и хода́таем на́шим пред Бо́гом и Го́сподем на́шим, Судие́ю пра́веднейшим, Его́же вы́ну прогневля́ем, согреша́юще пред Ним. И я́коже во дни пло́ти своея́ ди́вная и пресла́вная соверши́л еси́, о́тче всехва́льне, та́ко и ны́не, преше́д от нас в оби́тели Отца́ Небе́снаго, удиви́ хода́тайством свои́м ми́лость Госпо́дню на нас. Да, отбе́гше нече́стия и мирски́х по́хотей, Бо́гови же благоугоди́вше, обря́щем по́мощь Его́ во вре́мя благопотре́бно и благослове́ние на ны и на дела́ рук на́ших, и да сподо́бит нас насле́дити Ца́рство Небе́сное и с ли́ки святы́х сла́вити и воспева́ти пречестно́е и великоле́пое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку