ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Афанасию затворнику Печерскому, в Дальних пещерах почивающему (тропарь, кондак, молитва и величание)

Тропарь, глас 7:

По и́мени своему́ за труды́ ве́лия/ и всегда́шнее зде умерщвле́ние пло́ти в затво́ре/ безсме́ртную ны́не на Небеси́/ жизнь насле́довавый,/ мо́лим тя приле́жно:/ моли́ся о нас,// я́ко да и мы тоя́жде сподо́бимся получи́ти.

Кондак, глас 1:                                     

Ве́дый ми́ра сего́ суету́ бы́ти тще́тну,/ отврати́лся еси́ ея́,/ не ктому́ сами́ма очи́ма,/ но и всего́ себе́ всеконе́чне, преподо́бне, отврати́в,/ затвори́лся еси́ в те́мной пеще́ре,/ в не́йже в моли́твах и слеза́х многовре́менне потру́ждся/ и обре́т на Небеси́ безконе́чную ра́дость,// моли́ся непреста́нно за ду́ши на́ша.

Молитва

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Афана́сие, не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Афана́сие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов // и собесе́дниче А́нгелов.


Назад к списку