ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Алипию столпнику (тропари, кондак, молитва и величание)

Тропарь, глас 1:

Терпе́ния столп был еси́, / ревнова́вый пра́отцем, преподо́бне, / Ио́ву во страсте́х, Ио́сифу во искуше́ниях, / и Безпло́тных жи́тельству сый в телеси́, / Али́пие о́тче наш, // моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 4:

Стра́шен и непристу́пен показа́лся еси́ бесо́м вои́стину, / уязвля́я сих ра́ною свяще́нных твои́х моли́тв / и дале́че отгоня́я ополче́ния страстна́я посто́м / и колеба́ющимся был еси́, всеблаже́нне, непрекло́нное утвержде́ние, / Али́пие преподо́бне, / моли́ Христа́ Бо́га // спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Я́ко доброде́телей вину́ и по́стников удобре́ние, / Це́рковь сла́вит тя днесь и воспева́ет, Али́пие: / моли́твами твои́ми пода́ждь / чту́щим любо́вию до́блести твоя́ и боре́ния / лю́тых прегреше́ний избавле́ние, // я́ко тезоимени́тый.

Молитва

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Али́пие, не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя: помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши, не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ душа́ со а́нгельскими во́инствы, со безпло́тными ли́ки, с небе́сными си́лами, у престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся, ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́ же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Али́пие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов // и собесе́дниче А́нгелов.


Назад к списку