ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Филиппу Ирапскому (тропарь, кондак и молитва)

Тропарь, глас 4:

Я́ко кедр, в пусты́ни дави́дски расту́щ, и я́ко фи́никс, благоуха́нен цвету́щ,/ ревни́тель учи́телю твоему́ был еси́, преподо́бному отцу́ Корни́лию,/ стопа́м бо его́ после́довал еси́/ и, свято́е и́го взем,/ све́тлым житие́м просия́л еси́, я́ко со́лнце,/ я́влься ми́рови мно́гими чудесы́, о́тче Фили́ппе!/ И ны́не на Небесе́х предстои́ши Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы/ и, я́ко вели́кое име́я дерзнове́ние,/ преподо́бнии свои́ ру́це возде́в,// моли́ от враг сохрани́тися градо́м на́шим и спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Воспое́м ны́не преди́внаго в чудесе́х,/ возсия́вшаго во о́бласти Белао́зера, просия́вшаго, я́ко со́лнце./ О неистощи́мый исто́чниче чуде́с, свя́тче Бо́жий Фили́ппе!/ всегда́ Святе́й Тро́ице предстоя́/ и моле́нием предваря́я за страну́ на́шу и о всем ми́ре,/, не забу́ди и нас, твои́х раб,/ призыва́ющих тя моле́бным пе́нием,/ честну́ю па́мять твою́ творя́щих,/ помоли́ся о нас ко Го́споду во святы́х свои́х моли́твах,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Молитва

Преподо́бне и богоблаже́нне о́тче наш Фили́ппе, приими́ ны́не нас, моля́щихся и припа́дающих тебе́ зде, иде́же свято́е и многотру́дное поко́ится те́ло твое́, ду́хом же на Небеси́ предстои́ши Святе́й Тро́ице, моли́ся о нас, ча́дех твои́х, о́тче, да изба́вимся вся́ких скорбе́й и боле́зней душе́вных и теле́сных и благоче́стне поживе́м в настоя́щем житии́, и в бу́дущем ве́ке сподо́би нас со все́ми святы́ми покланя́тися в Тро́ице сла́вимому Бо́гу, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку