ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Мартиниану, игумену Белоезерскому (тропари, кондаки и молитвы)

Тропарь, глас 2:

Бо́гу от ю́ности, о́тче, избра́вшу и возлюби́вшу тя/ и прови́дящу твое́ до́брое произволе́ние,/ наставля́ет тя приити́ к преподо́бному Своему́ уго́днику/ Кири́ллу всеблаже́нному,/ от него́же наста́влен бысть на путь спасе́ния,/ стра́хом Бо́жиим, и чистото́ю душе́вною, и благогове́нием,/ и непреста́нными к Бо́гу моли́твами/ во мно́зе по́двизе жизнь свою́ препроводи́л еси́/ и за́поведи Бо́жия непоро́чно соблю́л еси́,/ па́стырь и наста́вник и́ноком преди́вен был еси́,/ и ны́не Престо́лу Христо́ву со дерзнове́нием предстои́ши на Небесе́х,/ со А́нгелы светлоликовству́я,/ о́тче преподо́бне, Мартиниа́не всеблаже́нне,/ не преста́й моли́ся Христу́ Бо́гу// спасти́ и поми́ловати ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 7:

От ю́ности, о́тче, избра́н и возлю́блен был еси́ Го́сподом Бо́гом,/ И́же, прови́дя до́брое твое́ произволе́ние,/ научи́ тя приити́ к преподо́бному уго́днику Своему́, Кири́ллу всеблаже́нному,/ от него́же наста́влен быв на путь спасе́ния,/ в стра́се Бо́жии и чистоте́ душе́вней,/ в благогове́нии же и непреста́нных к Бо́гу моли́твах/ житие́ твое́ непоро́чно преше́л еси́,/ и ны́не, со дерзнове́нием предстоя́ на Небесе́х Престо́лу Христо́ву,/ о́тче Мартиниа́не всеблаже́нне,// не преста́й моля́ Христа́ Бо́га спасти́ и поми́ловати ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

Благоизво́лив, преподо́бне,/ от ю́наго во́зраста рабо́тати Го́сподеви день и нощь,/ в стра́се Бо́жии и благогове́нии чистоту́ душе́вную соблю́л еси́,/ в моли́твах же и бде́ниих ум твой предочи́стил еси́,/ в по́двизех же, злострада́ниих те́ло твое́ изнури́в,/ вся доброде́тели духо́вныя испра́вил еси́/ и о́браз хотя́щим по тебе́ спасти́ся яви́лся еси́./ Те́мже ны́не, при́сно зря на Небесе́х Пресвяту́ю Тро́ицу,/ моли́ся, всеблаже́нне, дарова́ти душа́м на́шим спасе́ние,/ и житию́ на́шему исправле́ние,/ да вси ве́рою вопие́м ти:// ра́дуйся, преподо́бне Мартиниа́не, о́тче наш.

Ин кондак, глас 8:

От ю́наго во́зраста Боже́ственным жела́нием разже́гся,/ честно́му учи́телю вдан был еси́/ и в воздержа́нии мно́зе, о́тче, пребы́л еси́,/ ревну́я благо́му наказа́нию,/ плод многодоброде́телен Бо́гу прине́сл еси́,/ тем мо́лим тя, о́тче Мартиниа́не,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Молитва первая

О преподо́бне и Богоблаже́нне о́тче наш Мартиниа́не! Приими́ ны́не нас, к тебе́ усе́рдно моля́щихся и припа́дающих ко всечестно́му и многоцеле́бному твоему́ гро́бу, иде́же свято́е твое́ и многотру́дное поко́ится те́ло. Ду́хом же на Небесе́х предстоя́ Святе́й Тро́ице, со А́нгелы и преподо́бных оте́ц ли́ки, моли́ся о нас ча́дех твои́х, о́тче, да изба́вимся от вся́ких скорбе́й, боле́зней, бед и обстоя́ний, и благоче́стно поживе́м в настоя́щем житии́, ходя́ще в за́поведех и оправда́ниих Госпо́дних безпоро́чно. Испроси́ нам грехо́в проще́ние, телесе́м здра́вие и душа́м ве́чное спасе́ние, я́ко да твои́м предста́тельством спаса́еми, сла́ву возсыла́ти сподо́бимся в Тро́ице сла́вимому Бо́гу, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О Богоблаже́нне и преподо́бне о́тче наш Мартиниа́не! Мо́лимся тебе́ и от се́рдца с любо́вию вопие́м, да непотре́бных нас вразуми́ши, и просвети́ши, и твои́ми моли́твами укрепи́ши не́кая похва́льная словеса́ принести́ в па́мять твоего́ преставле́ния: оба́че сие́ не в му́дрости слове́с дерза́ем глаго́лати, но со мно́гою ве́рою и любо́вию к чадолюби́вому отцу́ сия́ прино́сим. Ты у́бо, о преподо́бне о́тче наш Мартиниа́не, на́ших согреше́ний проще́ние испроси́, да в до́му Пречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы, непреобори́мыя ве́рным огра́ды, пребыва́юще, тобо́ю благи́м предста́телем на́шим свобо́дни пред Бо́гом яви́мся, и необлада́еми от всех враг ви́димых и неви́димых пребу́дем. О па́стырю наш по Бо́зе до́брый, и́стинный строи́телю виногра́да Христо́ва, отце́м сла́во и преподо́бным единонра́вне, и пра́ведным совсе́льниче, и о́бщаго жития́ соверши́телю изря́дный! Ны́не на Небеси́ Святе́й Тро́ице предстоя́ со все́ми святы́ми, моли́ся о нас: о сем бо, ко гро́бу твоему́ припа́дающе, я́ко чадолюби́ваго отца́ усе́рдно тя мо́лим. Помяни́ твое́ ста́до, е́же собра́л еси́ му́дре, и соблюди́ твои́ми моли́твами Бо́гом дарова́нную ти па́ству; не пре́зри нас, чту́щих пречестну́ю и многора́достную твою́ па́мять: очи́сти на́ша согреше́ния, отжени́ от нас о́блак страсте́й, просвети́ на́ши душе́вныя о́чи, и гугни́вый язы́к испра́ви, смысл очи́сти и ра́зум освяти́. Прииди́ посреде́ нас неви́димо, и от всех нас моле́ния Бо́гови возсыла́емая приими́, и донеси́ сия́ хода́тайственне всех Творцу́ и Изба́вителю, в Тро́ице Святе́й покланя́емому и́стинному Бо́гу на́шему, я́ко да согреше́нием на́шим оставле́ние полу́чим, благода́тию и человеколю́бием Го́спода на́шего Иису́са Христа́, с Ни́мже Отцу́ сла́ва со Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья

О богоблаже́нне и преподо́бне о́тче Мартиниа́не! Испроси́ на́ших согреше́ний проще́ние, отжени́ от нас, раб Бо́жиих (имена), о́блак страсте́й, просвети́ на́ши душе́вныя о́чи, и гугни́вый язы́к испра́ви, смысл очи́сти и ра́зум освяти́. Прииди́ посреде́ нас неви́димо и от всех нас моле́ния Бо́гови возсыла́емая приими́ и донеси́ сия́ хода́тайствение всех Творцу́ и Изба́вителю в Тро́ице Святе́й покланя́емому И́стинному Бо́гу на́шему, я́ко да согреше́нием на́шим оставле́ние получи́м, благода́тию и человеколю́бием Го́спода на́шего Иису́са Христа́: с Ни́мже Отцу́ сла́ва со Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку