ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Лонгину, игумену Коряжемскому (тропарь, кондак и молитва)

Тропарь, глас 1:

От мяте́жа мирска́го удали́вся,/ к немерца́ющему Све́ту прите́кл еси́,/ преподо́бне о́тче Ло́нгине,/ и ны́не чи́сте зри́ши Святу́ю Тро́ицу,/ Ю́же моли́ за ны недосто́йныя,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

По словеси́ Учи́теля Христа́,/ крест на ра́мо твое́ прия́л еси́,/ вся жите́йская отри́нув,/ и о́браз Животворя́щаго Дре́ва в пусты́ню прине́сл еси́,/ иде́же доны́не исцеле́ния неоску́дно источа́ются// с ве́рою приходя́щим к тебе́.

Молитва

О вели́кий уго́дниче, пресла́вный чудотво́рче и оби́тели на́шея Богодохнове́нный наста́вниче, Ло́нгине преблаже́нне, душе́ю на Небеси́ Престо́лу всех Царя́ предстоя́й, те́лом же во святе́й оби́тели сей почива́яй и разли́чная чудеса́ повсю́ду моли́твами твои́ми соверша́яй! При́зри ми́лостивно на лю́ди предстоя́щия и твоего́ ко Го́споду Бо́гу хода́тайства во обдержа́щих ну́ждах прося́щия, вси бо мы по мно́жеству грехо́в на́ших не сме́ем ниже́ возвести́ оче́с на́ших на не́бо. Ты же, я́ко стяжа́вый дерзнове́ние, принеси́ за всех, к тебе́ притека́ющих, те́плыя моли́твы ко Го́споду, е́же изба́витися нам от гла́да, пото́па, тру́са, огня́, меча́ и бра́ни, от люде́й и от диа́вола быва́ющия, и от вся́кия душе́вныя и теле́сныя боле́зни, да сих избежа́вше и Го́споду, Ему́ же предстои́ши, рабо́тающе, вни́дем в неконча́емый поко́й и просла́вим та́мо с тобо́ю всех благи́х Пода́теля Бо́га, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку