ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Макарию Жабынскому, Белевскому чудотворцу (тропарь, кондак и молитва)

Тропарь, глас 4:

От мирска́го жития́ изше́д / в ти́хое приста́нище жи́зни и́ноческия, преподо́бне Мака́рие, вшел еси́, / в не́йже до́бре подвиза́вся,/ ду́шу твою́ доброде́тельми превысо́кими обогати́л еси́, / и яви́лся еси́ добр па́стырь и учи́тель и́ноческому собо́ру, / ему́же и оби́тель возгради́л еси́, / та́же в безмо́лвие вшед и богови́дения сподо́бився,/ ко Го́споду преста́вился еси́, / И́же да́ром чуде́с тя обогати́. / Его́же ны́не моли́, // да спасе́т ве́рою и любо́вию почита́ющих святу́ю па́мять твою́.

Кондак, глас 8:

Житие́ чи́стое, терпе́ние, кро́тость и любо́вь нелицеме́рну,/ воздержа́ние соверше́нное, умиле́ние боже́ственное,/ ве́ру же и наде́жду и́стинну и милосе́рдие стяжа́в,/ равноа́нгельно, Мака́рие, на земли́ пожи́л еси́/ и на Небеси́ Бо́гови с ли́ки безпло́тных предстои́ши./ С ни́миже, свя́те, моли́ся, мир Росси́йстей Це́ркви дарова́ти// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Молитва

О свяще́нная главо́! Вели́кий чудотво́рче, преподо́бне о́тче наш Мака́рие, преблаже́нне и пресла́вне, Ду́ха Свята́го исполне́ние! По́стников похвало́, мона́шествующих сла́во, пусты́ни Жабы́нския возгради́телю и украси́телю, те́плый о нас, гре́шных, моли́твенниче! Ны́не со а́нгельскими во́инствы предстоя́й у Престо́ла всех Царя́ сла́вы, Го́спода, и наслажда́яйся све́та Единосу́щныя Тро́ицы, и с Го́рними си́лами воспева́яй Трисвяту́ю песнь, я́ко дерзнове́ние име́яй, моли́ся Всеми́лостивому Влады́це спасти́ вся ве́рующия во и́мя Его́, испроси́ мир и тишину́ Святы́м Це́рквам низпосла́ти, ве́ре Правосла́вней укрепле́ние, проти́вныя язы́ки, бра́ни хотя́щия, ви́димых и неви́димыя враги́ низложи́ти, гра́ды, ве́си и оби́тели на́ши утверди́ти, мир весь умири́ти. Моли́ Ми́лостиваго Бо́га, да твои́м благоприя́тным хода́тайством вся правосла́вныя христиа́ны изба́вит Он от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, меча́, от наше́ствия иноплеме́нник и междоусо́бныя бра́ни, ста́рыя да подкрепи́т, ю́ныя да наста́вит, нему́дрых умудри́т, боля́щия исцели́т, плене́нныя и ю́зники свободи́т, сиро́т заступи́т, младе́нцы воспита́ет и вся лю́ди сохрани́т от бед и напа́стей, и от нападе́ния вра́жия, и смертоно́сныя я́звы, внеза́пныя сме́рти и от вся́каго зла. Днесь же с ве́рою приходя́щих рабо́в твои́х, со стра́хом и любо́вию припа́дающих к честны́м моще́м твои́м и о́браз подо́бия твоего́ любе́зно целу́ющих, я́ко те́плый нам засту́пниче, сохрани́, в ско́рбных обстоя́ниих на́ших предста́ни, душе́вных и теле́сных страсте́й свободи́, в день Стра́шнаго суда́ шу́ияго стоя́ния изба́ви и с десны́ми овца́ми моли́твами твои́ми ста́ти сподо́би и слы́шати блаже́нный о́ный глас Влады́ки, Христа́ Бо́га на́шего: «Прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рство от сложе́ния ми́ра». Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и со Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку