ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Евмению, епископу Гортинскому (тропарь, кондак и величание)

Тропарь, глас 7:

Поще́нием житие́ твое́ укра́сил еси́,/ ни́щия возлюби́в,/ и те́м разда́л еси́ все́ име́ние твое́,/ в доброде́телех возсия́л еси́, я́ко со́лнце,/ пла́чущия утеша́я и скорбя́щия веселя́,/ и на́м испроси́, мо́лимся,/ моли́твами твои́ми, Евме́ние о́тче,// от Христа́ грехо́в проще́ние.

Кондак, глас 2:

Све́том Боже́ственным просвети́вся, всеблаже́нне, / просвеща́еши ны, / любо́вию пою́щия твое́ честно́е и сла́вное / и свято́е, о́тче, преставле́ние, / иера́рше Евме́ние, // моля́ непреста́нно о всех нас.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Евме́ние,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов // и собесе́дниче А́нгелов.


Назад к списку