ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобной Евфросинии Суздальской, в миру Феодулии, великой княгине (тропари, кондаки и молитва)

Тропарь, глас 8:

В тебе́, ма́ти, изве́стно спасе́ся е́же по о́бразу,/ прии́мши бо крест, после́довала еси́ Христу́/ и, де́ющи, учи́ла еси́ презира́ти у́бо плоть, прехо́дит бо,/ прилежа́ти же о души́ ве́щи безсме́ртней.// Те́мже и со А́нгелы сра́дуется, преподо́бная Евфроси́ние, дух твой.

Ин тропарь, глас 4:

Свята́я твоя па́мять/ Су́ждальскую страну́ весели́т,/ ве́рныя же вся созыва́ет во всечестны́й храм твой,/ иде́же ны́не соверша́ется всесла́вная па́мять твоя́,/ Евфроси́ние преподо́бная,/ моли́ Христа́ Бо́га,// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Де́вства чи́стый сосу́д / еле́ем моли́твы и любве́ испо́лнивши, / неугаси́мый свети́льник в се́рдце свое́м возжгла́ еси́, преподо́бная, / с ни́мже бо́дренно в сре́тение Небе́снаго Жениха́ изше́дши, / в черто́г Того́ пресве́тлый прия́та была́ еси́, / иде́же ны́не водворя́ющися с ли́ки А́нгелов и святы́х, / моли́ся, мо́лимся, Христу́ Бо́гу, // ча́сти дев юро́дивых изба́вится нам.

Ин кондак, глас 6:

Женише́ мой Сладча́йший, / Христу́ взыва́ше прекра́сная Евфроси́ния, / и́бо сла́дость любве́ Твоея́ ду́шу ми наде́жею впери́ / и красота́ ми́лости Твоея́ се́рдце ми услади́, / сопотруди́тися страда́нии по Тебе́, / иму́щи на Тя наде́жду, / да досто́йну мя черто́га с му́дрыми де́вами / и ликовствова́ти у Тебе́ причти́мся. / Те́мже, преподо́бная, / почита́юще по́двиг трудо́в твои́х, мо́лим тя́: // моли́ не зазри́тися и нам черто́гу две́ри.

Ин кондак, глас 8:

Де́вства чистото́ю возжегла́ еси́ свещу́ своего́ ра́зума/ и просвети́ла еси́ душе́вную чистоту́,/ поще́нием же и бде́нием плоть порабо́тила еси́ ду́ху,/ те́мже, преподо́бная Евфроси́ние,/ почита́юще по́двиги трудо́в твои́х, мо́лимся,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Молитва

О пресла́вная ма́ти, ско́рая на́ша помо́щнице и засту́пнице и неусы́пная о нас моли́твеннице! Предстоя́ще ико́не твое́й и на сию́ со умиле́нием, я́ко живе́й ти су́щей, взира́юще, мо́лимся тебе́ усе́рдно: приими́ проше́ния на́ша и принеси́ я́ ко Престо́лу Милосе́рдаго Отца́ Небе́снаго, я́ко дерзнове́ние мно́гое к Нему́ иму́щая. Испроси́ притека́ющим к тебе́ и всем правосла́вным христиа́ном ве́чное спасе́ние и вре́менное благоде́нствие, на вся же блага́я дела́ и начина́ния на́ша ще́дрое благослове́ние и от вся́ких бед и скорбе́й ско́рое избавле́ние. Ей, чадолюби́вая ма́ти на́ша! Тебе́, предстоя́щей Престо́лу Бо́жию, ве́домы суть ну́жды на́ша духо́вныя и жите́йския: при́зри на ня ма́терним о́ком и твои́ми моли́твами вся зла́я от нас отврати́, па́че же злых и богопроти́вных обы́чаев умноже́ние. Утверди́ же во всех ве́ры согла́сное ве́дение, взаи́мную любо́вь и единомы́слие, да во всем житии́ на́шем, словесы́ же и писа́нии и де́лы, сла́вится всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Еди́наго Бо́га, в Тро́ице покланя́емаго, Ему́же честь и сла́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку