ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Макарию Желтоводскому, Унженскому (тропари, кондак и молитвы)

Тропарь, глас 5:

Днесь град твой Га́лич тобо́ю хва́лится, / в конце́х бо его́ пресве́тло, / я́ко ве́лие со́лнце, возсия́л еси́ / и чудесы́ твои́ми, преподо́бне Мака́рие, вся озари́л еси́. / И ны́не моли́ся Го́сподеви / изба́витися душа́м на́шим от пре́лести вра́жия // и спасти́ся гра́ду твоему́ от пога́нскаго наи́тия.

Ин тропарь, глас 4:

Богому́дрый Желтово́дския оби́тели первозда́телю, / Бо́гом поста́вленный мона́шескаго жития́ сто́лпе, / благопи́санный досточу́днаго по́стничества о́бразе, / Богозда́нный Ду́ха Свята́го сосу́де, / златоза́рное Ру́сския земли́ свети́ло всесве́тлое, / мо́лим тя, о́тче Мака́рие, // светоза́рною моли́тв твои́х луче́ю разреша́й мра́чных страсте́й на́ших о́блак.

Кондак, глас 2:

Вторы́й Моисе́й яви́лся еси́, преподо́бне: / он бо жезло́м мо́ре раздели́, / ты же стра́сти, я́ко Амали́ка, победи́л еси́ / и непрохо́дную пусты́ню немяте́жным умо́м проше́л еси́, / в не́йже моли́твами твои́ми ве́лие чу́до сотвори́л еси́: / гла́дныя лю́ди до изоби́лия прекорми́л еси́. / И ны́не моли́ся Го́сподеви / пода́ти всем печа́льным утеше́ние, / Мака́рие, о́тче приснопа́мятне, / и́же Га́личестей стране́ и всей Росси́йстей земли́ // похвала́ и утвержде́ние.

Молитва первая

О преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Мака́рие! Ве́руем, я́ко ты, предстоя́ Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, ве́лие и́маши дерзнове́ние в моли́твах ко Всеми́лостивому Го́споду Бо́гу, И́же всегда́ послу́шает тебе́, ве́рнаго раба́ и уго́дника Своего́. Сего́ ра́ди с умиле́нием смире́нно припа́даем к тебе́, свя́тче Бо́жий, не премолчи́ о нас моли́тися ко Го́споду Бо́гу, в Тро́ице покланя́емому и сла́вимому, да ми́лостиво призре́в на ны, не попу́стит нам поги́бнути во гресе́х на́ших, но да возста́вит нас па́дших, да пода́ст исправле́ние зло́му и окая́нному на́шему житию́, от гряду́щих грехопаде́ний восхища́я, и да про́сит нам вся, ели́ка са́ми собо́ю или́ чрез други́х кого́ согреши́хом мы́слию, сло́вом и де́лом, от рожде́ния до сего́ часа́. Ты подви́жниче доброде́телей, о́тче наш Мака́рие, ве́си не́мощь естества́ на́шего и тя́жесть и скорбь време́н настоя́щих, моли́ у́бо вы́ну Го́спода Бо́га, да николи́же нас оставля́ет Его́ неизрече́нное милосе́рдие, но да храни́т нас от мирски́х искуше́ний, от диа́вольских сете́й и от плотски́х по́хотей, да прии́мем от Го́спода Бо́га тобо́ю и вся потре́бная к жи́зни вре́менней, освобожде́ние от бед и напа́стей, а среди́ их неосла́бное терпе́ние до конца́. Испроси́ нам у Го́спода Бо́га в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т наш и невозбра́нно преити́ от земли́ на Не́бо, мыта́рств ты же и бесо́в возду́шных и ве́чныя му́ки изба́витися и сподо́битися Ца́рства Небе́снаго, с тобо́ю и со все́ми святы́ми, угоди́вшими Го́споду Бо́гу и Спаси́телю на́шему Иису́су Христу́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и с Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

Преподо́бне и Богоблаже́нне о́тче наш Мака́рие! Свети́льниче всеми́рный, мона́хов и подви́жников удобре́ние, Га́личския страны́ и всея́ Росси́йския земли́ засту́пниче! Неусыпа́емый и те́плый за ны, гре́шныя, моли́твенниче ко Всеми́лостивому Спа́су на́шему и Бо́гу Иису́су Христу́ и ко Пресвяте́й и Пречи́стей Ма́тери Его́ Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и! Мо́лим твою́ всечестну́ю святы́ню, недосто́йнии ученицы́ твои́, не забу́ди ны, смире́нныя ча́да твоя́, но я́ко чадолюби́вый оте́ц, посеща́й ду́хом при́сно душ на́ших не́мощь. И испроси́ моли́твами твои́ми у Христа́ Бо́га на́шего, я́ко да освяти́т ду́ши на́ша и телеса́, и просвети́т наш ум и ра́зум, и очи́стит со́весть на́шу от вся́кия скве́рны, и от нечи́стых по́мыслов, и лука́вых умышле́ний, и вре́дных разуме́ний, и губи́тельнаго уны́ния, и изба́вит нас от вся́ких де́монских непреста́нных наве́тов же и озлобле́ний дневны́х и нощны́х. Да́руй же нам и́скреннее покая́ние, сокруше́ние се́рдцу, сле́зы и умиле́ние, воздержа́ние и тре́звость, смиренному́дрие, кро́тость же и безмо́лвие, и чистоту́ душе́вную и теле́сную, нищелю́бие же и страннолю́бие, и нелицеме́рную ко друг дру́гу любо́вь и милосе́рдие, и вся́кое и́ноческое благогове́ние. О всеблаже́нне о́тче наш Мака́рие, сподо́би ны после́довати, по си́ле на́шей, свято́му твоему́ и равноа́нгельному житию́! Я́ко да всеми́лостивым предста́тельством Преблагослове́нныя и Препросла́вленныя Присноде́вы Мари́и Богоро́дицы, Небе́сныя Цари́цы, христиа́нския засту́пницы и покрови́тельницы, и твои́ми святы́ми моли́твами Преблаги́й Христо́с Бог наш пока́жет на нас, гре́шных рабе́х Свои́х, благода́ть и ми́лость Свою́, и настоя́щих зол и бу́дущих мук ве́чных свободи́т нас, и сподо́бит ны насле́дники бы́ти Ца́рствия Своего́ Небе́снаго, сла́вящих и велича́ющих Его́ ку́пно со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку