ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Паисию Великому (тропари и кондаки)

Тропарь, глас 1:

Пусты́нный жи́тель, и в телеси́ А́нгел, / и чудотво́рец показа́лся еси́, Богоно́се о́тче наш Паи́сие: / посто́м, бде́нием и моли́твою / Небе́сная дарова́ния прие́м, / исцеля́еши неду́жныя и ду́ши ве́рою притека́ющих ти. / Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость, / сла́ва Венча́вшему тя, // сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Ин тропарь, глас 2:

Боже́ственною любо́вию от ю́ности распала́емь, преподо́бне,/ вся кра́сная, я́же в ми́ре, возненави́де,/ Христа́ еди́наго возлюби́л еси́,/ сего́ ра́ди в пусты́ню всели́ся,/ иде́же сподо́бися Боже́ственнаго посеще́ния,/ Его́же неудо́бь зре́ти и а́нгельскима очи́ма,/ паде́, поклони́ся./ Вели́кий же Дарода́тель, я́ко Человеколю́бец, рече́ к тебе́:/ не ужаса́йся, возлю́бленный Мой,/ дела́ твоя́ уго́дна Мне,/ се даю тебе́ дар:/ о ко́ем ли́бо гре́шнице помо́лишися,/ отпу́стятся ему́ греси́./ Ты же в чистоте́ се́рдца твоего́ возгоре́ся,/ прие́м во́ду и прикосну́ся Неприкоснове́нному,/ умы́ но́зе Его́/ и, во́ду пив, да́ром чуде́с обогати́ся,/ боля́щия исцеля́ти, бе́сы от челове́к отгоня́ти/ и гре́шники от му́ки моли́твою свое́ю избавля́ти./ О преподо́бне о́тче Паи́сие,/ молю́ тя, да умо́лиши и о мне,/ я́коже тебе́ Бог обетова́,/ и́бо от сих гре́шник пе́рвый аз есмь,/ да даст ми Госпо́дь вре́мя покая́ния/ и прости́т мое́ согреше́ние,/ я́ко Благи́й и Человеколю́бец,// да со все́ми и аз воспою́ Ему́: аллилу́ия.

Кондак, глас 8:

От мла́да зва́нию Го́спода твоего́ после́довал еси́ усе́рдно, блаже́нне, / вся, я́же в ми́ре кра́сная, Его́ ра́ди оста́вив. / Крест твой на ра́мена взем, / всели́лся еси́ в пусты́ню, / и, та́мо а́нгельски пожи́в, / те́ло твое́ посто́м и моли́твами изнури́л еси́, / и мно́гим путь был еси́ ко спасе́нию, / вся возводя́ к Боже́ственней высоте́, / Паи́сие преподо́бне, // отце́в и по́стников тве́рдое основа́ние.

Ин кондак, глас 2:

Жите́йских молв оста́влъ,/ безмо́лвное житие́ возлюби́л еси́,/ Крести́телю подо́бяся все́ми о́бразы,/ с ни́мже тя почита́ем,// о́тче отце́в Паи́сие.


Назад к списку