ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Онуфрию Великому (тропарь, кондак и молитвы)

Тропарь, глас 1:

Жела́нием духо́вным пусты́ни дости́гл еси́, / Богому́дре Ону́фрие, / и, я́ко безпло́тен, в ней многоле́тне подвиза́лся еси́ трудолю́бне, / соревну́я проро́кам Илии́ и Крести́телю, / и, от руку́ а́нгельску Та́ин Боже́ственных наслади́вся, / ны́не во све­́те Святы́я Тро́ицы ку́пно с ни́ми весели́шися, / моли́ спасти́ся нам, // твою́ па́мять почита́ющим.

Кондак, глас 3:

Сия́нием Ду́ха Пресвята́го, / Богому́дре, просве́щся, / оста́вил еси́ я́же в житии́ молвы́, / пусты́ню же дости́гл еси́, преподо́бне о́тче, / возвесели́л еси́ и́же над все́ми Бо́га и Зижди́теля, / сего́ ра́ди прославля́ет тя Христо́с, блаже́нне, // вели́кий Дарода́тель.

Молитва первая

О преизя́щный и превели́кий пустынножи́телю, преподо́бне о́тче Ону́фрие! Похваля́ю твоя́ неизрече́нная чудотворе́ния и житие́ пресве́тлое, е́же еси́ препроводи́л от ю́ности твое́й да́же и до ста́рости: никто́же бо изчести́ возмо́жет терпе́ний и по́двигов твои́х, прече́стне. Удиви́ся преподо́бный Пафну́тий твоему́ жесто́кому, е́же в пусты́ни, житию́, вку́пе же и зело́ возра́довася, обре́т тя еди́наго толи́ких по́двигов и соверше́нства су́ща о́браз. Сего́ ра́ди и по́длинно испыта́ о труде́х твои́х святы́х и о е́же коли́ко име́л еси́ вре́меннаго жития́. Те́мже и написа́, я́ко шестьдеся́т лет и три в трудолю́бии пребыва́я, в наготе́ претерпева́я мраз и зной, в глубо́цей пусты́ни со зверьми́ и пти́цы обита́я, моли́твы непреста́нно творя́, пожи́л еси́. Сего́ ра́ди ны́не ра́дость тебе́ приношу́ от недосто́йных усте́н мои́х, преподо́бне о́тче, преподо́бному Пафну́тию ра́досте вели́кая: сподо́бися бо при кончи́не со львы послужи́ти тебе́, погребсти́ те́ло твое́ и с тобо́ю на Небеси́ жи́ти, Илии́ Фесви́тянину ревни́телю, Иоа́нну Крести́телю насле́дниче, дру́же Христо́в и снасле́дниче и́стинный, Еги́пту у́мная красото́, фиве́ом вели́кое свети́ло, Ли́вии кра́сная добро́то, фи́никсе краснопроцвета́ющий, орле́ высокопа́рный, лета́ющий в поднебе́сная, на Небесе́х гражда́нство обреты́й, иде́же и водвори́ся у Престо́ла Влады́ки сла́вы, с двадеся́ть четырьми́ ста́рцы жили́ще обреты́й, с ни́ми же и пребыва́еши. И ны́не молю́ тя, пречу́дный граждани́не Небе́сный, святы́х ли́ков А́нгельских совсе́льниче: услы́ши мя, гре́шнаго и недосто́йнаго раба́ твоего́, в час сей и приими́ сие́ ма́лое моле́ние мое́, вели́кий засту́пниче, ско́рый помо́щниче притека́ющим к тебе́ усе́рдно; загла́ди рукописа́ние дел мои́х скве́рных и нечи́стых, я́же держа́т де́монския полки́, покры́й мя твои́м заступле́нием, причти́ мя ко угото́ванному ме́сту моли́твами твои́ми и сподо́би мя Вы́шняго Иерусали́ма, и́бо по Преблагослове́нней Влады́чице на́шей Богоро́дице и Присноде́ве Мари́и тебе́ ме́жду тепле́йшими помо́щниками и засту́пниками мои́ми почита́ю. Присеща́еши бо и дае́ши ру́ку по́мощи припа́дающим к тебе́ в хра́ме твое́м повсю́ду. Те́мже и аз, недосто́йный, ны́не тебе́ молю́ся и призыва́ю: умоли́ Ми́лостиваго Бо́га, да отпу́стит ми вся прегреше́ния моя́ во́льная и нево́льная, сотворе́нная вся зла́я дела́ моя́ и да изба́вит мя твои́м предста́тельством от ве́чных мук, научи́т мя твори́ти до́брая дела́, наста́вит мя на путь ко спасе́нию и́стинному и сподо́бит мя ку́пно ра́дости ве́чныя наслади́тися со все́ми святы́ми ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

О пречу́дне и преблаже́нне уго́дниче Христо́в и а́вво наш, Ону́фрие Вели́кий! Ты ди́вную любо́вь ко Го́споду твоему́ показа́л еси́, и на ди́вныя по́двиги благода́тию Его́ укрепи́лся еси́, и сего́ ра́ди ве́лия дерзнове́ния к Нему́ сподо́бился еси́: мно́га бо чудеса́ и зна́мения си́лы Бо́жия лю́дем о тебе́ яви́шася. Воззри́ у́бо и ны́не, о́тче преди́вный, благосе́рдым о́ком любве́ твоея́ на ны недосто́йныя рабы́, и да́руй всем по коего́ждо потре́бе, по ве́ре же и упова́нию: скорбя́щыя обра́дуй, пла́чущыя уте́ши, неду́гующыя исцели́, тружда́ющымся помози́, борю́щыяся со страстьми́ и прило́ги вра́жиими укрепи́ и благослови́, изнемога́ющыя поддержи́, оби́тель твою́ и всех нас от враг ви́димых и от вся́кого зла сохрани́. Возвели́чи ве́ру святу́ю правосла́вную во оте́чествии на́шем, обрати́ заблу́ждшыя, вразуми́ отпа́дшыя, утверди́ коле́блющыяся, умягчи́ упо́рствующыя, просвети́ неве́рныя, и вся приведи́ в ти́хое приста́нище Оте́чествия Небе́снаго. О преди́вное сло́во мона́шествующих и всех ве́рных утеше́ние! Сла́вными по́двиги твои́ми и сла́дким лицезре́нием чудотво́рнаго о́браза твоего́ и нас озари́ и на всяк по́двиг, труд и терпе́ние укрепи́ во сла́ву И́мени Бо́жия, да спасе́ннии сподо́бимся с тобо́ю и все́ми святы́ми Ве́чнаго и Преблагослове́ннаго Ца́рствия сла́вы Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья

О преподо́бне о́тче Ону́фрие! Мо́лим тя: услы́ши нас, гре́шных и недосто́йных раб Бо́жиих (имена), в час сей. И приими́ сие́ ма́лое моле́ние на́ше: рукописа́ние дел на́ших скве́рных и нечи́стых моли́твою твое́ю изгла́ди, твои́м заступле́нием при́сно нас покрыва́й и ко угото́ванному ве́рным пресве́тлому черто́гу моли́твами твои́ми приведи́; умоли́ у́бо Ми́лостиваго Бо́га, да отпу́стит нам вся прегреше́ния на́ша во́льная и нево́льная и вся зла́я дела́, на́ми сотворе́нныя, и да изба́вит нас твои́м предста́тельством от ве́чных мук и сподо́бит нас ра́дости ве́чныя наслади́тися, ку́пно со все́ми святы́ми, во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку