ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Дионисию, игумену Глушицкому, чудотворцу (тропарь,кондак, молитва и величание)

Тропарь, глас 1:

Боже́ственною любо́вию от ю́ности распала́емь, / Диони́сие преподо́бне, / вся, я́же в ми́ре кра́сная, возненави́дев, / Христа́ еди́наго возлюби́л еси́ / и Сего́ ра́ди во вну́треннюю пусты́ню всели́лся еси́, / со зверьми́ живы́й, весь Христо́ви. / Отону́дуже и Всеви́дящее О́ко, твоя́ труды́ ви́дев, / да́ром чуде́с и по преставле́нии обогати́л тя есть. / Те́мже вопие́м ти: / моли́ непреста́нно о всех нас, / честну́ю па́мять твою́ при́сно // в пе́снех почита́ющих.

Кондак, глас 8:

Все твое́ у́мное жела́ние к Бо́гу впери́в, / Тому́ невозвра́тно от души́ после́довал еси́, в пусты́ню всели́вся, / и, та́мо а́нгельски пожи́в, мно́гим путь был еси́ ко спасе́нию; / сего́ ра́ди и Христо́с тебе́ просла́ви и да́ром чуде́с обогати́. / Те́мже вси вопие́м ти: // ра́дуйся, Диони́сие преподо́бне, пусты́нный жи́телю.

Молитва

О, свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Диони́сие! Не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу: помяни́ ста́до твое́, е́же сам упа́сл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад твои́х. Моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти твоя́ духо́вныя, я́ко име́яй дерзнове́ние к Небе́сному Царю́: не премолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя. Помина́й нас недосто́йных у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу, и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо те́лом и преста́вился еси от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши. Не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда́, но свята́я твоя́ душа́ со А́нгельскими во́инствы, со Безпло́тными ли́ки, с Небе́сными Си́лами, у Престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся. Ве́дуще у́бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся о нас Всеси́льному Бо́гу, о по́льзе душ на́ших, и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и от ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Ублажа́ем тя,/ преподо́бне о́тче Диони́сие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ наста́вниче мона́хов // и собесе́дниче А́нгелов.


Назад к списку