ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Макарию, игумену Калязинскому (тропари, кондаки и молитва)

Тропарь, глас 8:

Плотска́я мудрова́ния, о́тче Мака́рие,/ воздержа́нием и бде́нием умертви́л еси́,/ ме́сто бо, на не́мже по́ты твоя́ излия́л еси́,/ я́ко труба́ вопие́т к Бо́гу,/ пове́дающи твоя́ исправле́ния,/ и по сме́рти честны́я твоя́ мо́щи источа́ют исцеле́ния./ Те́мже вопие́м ти́:// моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Ин тропарь, глас 2:

Я́ко дре́во насажде́но при вода́х воздержа́ния,/ струя́ми слез твои́х напая́емь,/ преподо́бне о́тче Мака́рие,/ се́яв бо со слеза́ми, в ра́дости жне́ши доброде́тельныя рукоя́ти,/ тем Вели́кий Мздода́вец плоды́ трудо́в твои́х прия́т/ и в жи́тницах Небе́сных тя сокро́вище положи́,/ но помина́й чту́щих любо́вию пресве́тлую па́мять твою́/ и моли́ Святу́ю Тро́ицу, преподо́бне Мака́рие,// спасти́ся душа́м на́шим.

Ин тропарь, глас 8:

Слез твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́,/ Мака́рие о́тче наш, моли́ Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Вы́шних жела́я, воздержа́нием и труды́, и по́ты наслади́вся,/ жела́ние пло́ти твоея́ обузда́в,/ чуде́с дар прие́м от Христа́ Бо́га,/ свети́льник яви́лся еси́ пресве́тлый./ Те́мже Христо́ва Це́рковь пе́сньми сла́вит тя,// преподо́бне Мака́рие, о́тче наш.

Ин кондак, глас 8:

Я́ко фи́нике псало́мский во удо́лиих по́стнических процве́л еси́,/ трудо́в свои́х по́ты, я́ко плоды́ духо́вными, возвели́чил еси́ над все́ми Бо́га,/ но я́ко име́я дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице,/ помина́й нас, чту́щих любо́вию святу́ю па́мять твою́, да зове́м ти:// ра́дуйся, преподо́бне Мака́рие, о́тче наш.

Молитва

О свяще́нная главо́, преподо́бне о́тче, преблаже́нне а́вво Мака́рие! Не забу́ди убо́гих свои́х до конца́, но помина́й нас во святы́х свои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. Помяни́ ста́до свое́, е́же сам упасл еси́, и не забу́ди посеща́ти чад свои́х. Моли́ за ны, о́тче свяще́нный, за де́ти своя́ духо́вныя, я́ко име́я дерзнове́ние к Небе́сному Царю́. Не промолчи́ за ны ко Го́споду, и не пре́зри нас, ве́рою и любо́вию чту́щих тя. Помина́й нас, недосто́йных, у Престо́ла Вседержи́телева, и не преста́й моля́ся о нас ко Христу́ Бо́гу: и́бо дана́ тебе́ бысть благода́ть за ны моли́тися. Не мним бо тя су́ща ме́ртва: а́ще бо и те́лом преста́вился еси́ от нас, но и по сме́рти жив сый пребыва́еши. Не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих, и вся́кия пре́лести бесо́вския, и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. А́ще бо и моще́й твои́х ра́ка пред очи́ма на́шима ви́дима есть всегда, но свята́я твоя́ душа́ с а́нгельскими во́инствы, с безпло́тными ли́ки, с Небе́сными Си́лами у Престо́ла Вседержи́телева предстоя́щи, досто́йно весели́тся. Ве́дуще бо тя вои́стину и по сме́рти жи́ва су́ща, тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: е́же моли́тися о нас Всеси́льному Бо́гу о по́льзе душ на́ших и испроси́ти вре́мя на покая́ние, и о невозбра́нном преи́тии от земли́ на Не́бо, мыта́рств же го́рьких, бесо́в возду́шных князе́й и ве́чныя му́ки изба́витися, и Небе́сному Ца́рствию насле́дником бы́ти со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́: Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние со Безнача́льным Его́ Отцо́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку