ПСАЛОМЩИК - <
Выделенная опечатка:
Сообщить Отмена
Закрыть
Наверх

Преподобному Иакову Железноборовскому (тропарь, кондак и молитвы)

Тропарь, глас 4:

Небе́снаго жела́я, / земна́я возненави́дел еси́ / и, взем крест свой, после́довал еси́ Христу́ / и от Него́ прие́м дарова́ния чуде́с, / исцеля́ти неду́жныя; / но, я́ко име́я дерзнове́ние ко Святе́й Тро́ице, / испроси́ правосла́вным христиа́ном здра́вие и спасе́ние, / на враги́ же побе́ду / и не забу́ди, посеща́я чад свои́х, / припа́дающих к цельбоно́сному гро́бу твоему́, // Иа́кове, преподо́бне о́тче наш.

Кондак, глас 8:

Серде́чная о́чи, досточу́дне, ко Го́споду впери́в / и теле́сныя стра́сти из ко́рене исторга́я, / неболе́зненную жизнь в боле́знех восприя́л еси́, преподо́бне, / боле́знем же лю́тым дае́ши исцеле́ние прося́щим с ве́рою у тебе́, / те́мже мо́лим тя, досточу́дне, / исцели́ на́ша боле́зни душе́вныя и теле́сныя, да зове́м ти: // ра́дуйся, Иа́кове Богому́дре, о́тче наш.

Молитва первая

О преподо́бне и Богому́дре о́тче наш Иа́кове! Ве́мы, я́ко с ли́ки А́нгельскими и все́ми святы́ми предстои́ши при́сно Престо́лу Го́спода Вседержи́теля и ве́лие и́маши к Нему́ дерзнове́ние моли́тися о всех, с ве́рою и умиле́нными слеза́ми в по́мощь тя призыва́ющих. Не премолчи́ у́бо, вопия́ за ны, недосто́йныя, ко Го́споду Бо́гу, да отврати́т гнев Свой, пра́ведно за беззако́ния на́ша на ны дви́жимый, и да изба́вимся от вся́ких скорбе́й, бед же и напа́стей и злых обстоя́ний и благоче́стно поживе́м в ны́нешнем ве́це, ходя́ще в за́поведех и оправда́ниих Госпо́дних непоро́чно. О преблаже́нне и боголюбе́зне о́тче наш Иа́кове! Умоли́ Го́спода, да не оскуде́ют в стране́ на́шей и́стинные ревни́тели и́ноческаго жития́ и подража́тели свято́му и богоуго́дному житию́ твоему́; сохрани́ предста́тельством твои́м к Бо́гу страну́ на́шу от огня́, гла́да, меча́, наше́ствия иноплеме́нных и от вся́каго зла и всем с ве́рою и любо́вию притека́ющим к тебе́ испроси́ у Го́спода Бо́га грехо́в проще́ние, телесе́м здра́вие, исправле́ние грехо́внаго жития́ и ве́чное спасе́ние, да с тобо́ю и все́ми святы́ми сподо́бимся прославля́ти в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая

Преподо́бне и богоно́сне о́тче наш Иа́кове! Приими́ ны́не нас, тебе́ усе́рдно моля́щихся и припа́дающих ко всечестно́му и многоцеле́бному твоему́ гро́бу, иде́же свято́е твое́ и многотру́дное поко́ится те́ло. Духо́м же на Небесе́х предстоя́ Святе́й Тро́ицы со А́нгелы и преподо́бных отце́в ли́ки, моли́ся о нас, ча́дех твои́х, о́тче, да изба́вимся от вся́ких скорбе́й, боле́зней, бед и обстоя́ний, и благоче́стно поживе́м в настоя́щем житии́, ходя́ще в за́поведех и оправда́ниих Госпо́дних безпоро́чно, и да я́вимся после́дователи свято́му и равноа́нгельскому житию́ твоему́. Ей, преподо́бне о́тче, мо́лим тя, испроси́ нам же и всем, с ве́рою к тебе́ притека́ющим, грехо́в проще́ние, телесе́м здра́вие, исправле́ние жития́ и ве́чное спасе́ние, я́ко да твои́м предста́тельством спасе́ннии, сла́ву возсыла́ти сподо́бимся в Тро́ице сла́вимому Бо́гу, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва третья

О богоблаже́нне и преподо́бне о́тче Иа́кове! Испроси́ на́ших согреше́ний проще́ние, отжени́ от нас, раб Бо́жиих (имена), о́блак страсте́й, просвети́ на́ши душе́вныя о́чи, и гугни́вый язы́к испра́ви, смысл очи́сти и ра́зум освяти́. Прииди́ посреде́ нас неви́димо и от всех нас моле́ния Бо́гови возсыла́емая приими́ и донеси́ сия́ хода́тайственне всех Тво́рцу и Изба́вителю в Тро́ице Святе́й покланя́емому И́стинному Бо́гу на́шему, я́ко да согреше́нием на́шим оставле́ние полу́чим, благода́тию и человеколю́бием Го́спода на́шего Иису́са Христа́, с Ни́мже Отцу́ сла́ва со Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.


Назад к списку